Illustrasjonsfoto

Foto: Colourbox

Enklere hverdag for eldre bilførere

Tor Andre Johnsen er svært glad for at man nå gjør det lettere for de eldre å fornye førerkortet sitt.

Inntil nå har det vært slik at personer som er 75 år og eldre har måttet ta en helseattest hos legen for å fornye førerkortet. Man fikk da en helseattest med gyldighet i inntil tre år, etter fylte 78 gjaldt den for to år.

– FrP i regjering endrer nå på dette. Aldersgrensen for helseattest økes nå til 80 år og attesten skal gjelde for tre år av gangen. Inntil nå har det også vært slik at man har måttet ta en kognitiv test, det blir det også slutt på, sier FrPs veipolitiske talsmann Tor Andre Johnsen.

Nå skal den kognitive testen kun brukes dersom fastlegen har mistanke om kognitiv svikt hos bilføreren. Helseattesten vil nå vanligvis kun være en normal helsesjekk av ting som syn, blodtrykk og lignende.

– Alle disse endringene gjør hverdagen for landets eldre bilførere enklere, og det blir mindre byråkratisk og tidkrevende for fastlegene, uten at det går utover trafikksikkerheten. Eldre i dag er friskere enn tidligere og har lang erfaring med å kjøre bil. Dette handler om å tilpasse regelverket dagens situasjon, sier Johnsen.

Johnsen fremhever at bilen er svært viktig for mange eldre, spesielt i distriktene.

– Samtidig vil jeg understreke at de som ikke bør kjøre bil heller ikke skal det. Det har uansett alltid vært fastlegens ansvar. Om fastlegen mistenker at det kan være snakk om kognitiv svikt så blir man nødt til å ta testen, og avdekker man kognitiv svikt så vil man ikke få helseattesten. Men at alle eldre bilførere må gjøre dette er unødvendig, og oppleves også som en generell diskriminering, belastning og stressfaktor for mange, sier Johnsen.