Foto. Krekar

Foto: Olav Olsen - Aftenposten

Krekar dømt for terror

– Folk som er dømt for terror er ikke velkomne i Norge. Nå håper vi dommen i Italia fører til at Mulla Krekar omsider blir sendt ut av ...

Siste del av rettsforhandlingene mot Krekar i Italia ble gjennomført 15. juli 2019 og det er fattet avgjørelse i saken: Krekar ble dømt til 12 års fengsel for blant annet terrorplanlegging. Italienske myndigheter har begjært Krekar pågrepet med henblikk på utlevering til Italia. Natt til tirsdag 16. juli ble Krekar pågrepet av PST.

– En eventuell utleveringsbegjæring må behandles av norske myndigheter på vanlig måte. Det betyr at dersom domstolene finner at vilkårene for utlevering foreligger, er det Justis- og beredskapsdepartementet, eventuelt Kongen i statsråd, som avgjør om utleveringsbegjæringen skal etterkommes, sier justisminister Jøran Kallmyr.

Najumuddin Faraj Ahmad (Mulla Krekar) ble begjært utlevert fra Norge til Italia for terrorplanlegging i desember 2015. Utleveringsbegjæringen ble imidlertid trukket av italienske myndigheter i desember 2016. Tiltalen mot Krekar og fem andre terrortiltalte ble opprettholdt. Straffesaken mot Krekar har pågått i retten i Bolzano. Mulla Krekar er ikke norsk borger.

– Krekar er tidligere dømt i Oslo tingrett for terror- og drapstrusler, og han står oppført på FNs liste over personer tilknyttet al-Qaida. FrP har i mange år ment at Krekar ikke har noe å gjøre i Norge, og er derfor glade for at det nå er en utvikling i saken, sier Himanshu Gulati, medlem i justiskomiteen for FrP.