Illustrasjonsbilde

Foto: Colourbox

Vil begrense bruken av fotobokser med snittmåling

Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen, sammen med politiet, om å gjennomgå bruken av såkalt streknings-ATK, som da måler farten over en gitt strekning. Hensikten er å begrense bruken av S-ATK.

Tor Andre Johnsen som sitter i samferdselskomiteen for FrP mener det er gledelig at man nå vil være mer restriktiv i bruken av dette.

– Vi har dessverre sett en tendens der man i økende grad har satt opp S-ATK, nærmest som et generelt kontroll- og overvåkningstiltak. Det må ikke blir sånn at S-ATK blir brukt som et generelt tiltak for å overvåke og regulere farten. Nå forventer jeg at kursen legges om, sier Johnsen.

Johnsen er ikke kategorisk mot S-ATK, men mener at det må brukes der det faktisk er nødvendig.

– S-ATK kan være riktig der man har hatt flere dødsulykker og alvorlig ulykker. I mange tilfeller kan S-ATK imidlertid bidra til at folk holder for lav fart på strekningen, «kengurukjøring» og muligheter for kødannelse og med farlige forbikjøringer etter kontrollstrekningen, sier Johnsen.

– Vi må huske på at Norge heldigvis er verdens tryggeste land å kjøre bil i, det er faktisk ingen land som har færre omkomne i trafikken per innbygger. Det sagt, så skal ikke det være noen hvilepute. Vi har fortsatt full fokus på nullvisjonen og vi må gjøre veiene våre enda tryggere. S-ATK er ikke nødvendigvis det viktigste virkemiddelet i den sammenheng. Mer møtefri vei, godt vedlikeholdte veier, utbedring av sideterreng, nye og sikrere biler, god kjøreopplæring og riktige holdninger i trafikken er alle viktige faktorer vi må fortsette å ha fokus på.