Foto. Siv Jensen

Foto: Elin Eike Worren

Derfor kalte FrP inn landsstyret

- Jeg reagerer kraftig på påstander om at FrP har vært illojale og ikke er til å stole på. Det er ikke FrP som har hatt problemer med å bestemme seg i bompengesaken, sier Siv Jensen.

Siv Jensen forklarer nå bakgrunnen for hvorfor hun kalte sammen partiets landsstyre for å ta stilling til bomkuttene det var forhandlet om mellom regjeringspartiene.

- Etter nær to måneder med forhandlinger om bomkutt, så var vi kommet til veis ende. Det forelå et endelig resultat som partiene skulle ta stilling til, derfor ble landsstyret kalt sammen, forklarer Siv Jensen.

I tirsdagens VG går flere politikere fra Venstre og KrF ut mot Jensen og stempler FrP som "illojale" og "sleipe" i forhandlingene om bomkuttene. Det tar Jensen kraftig avstand fra.

- FrP har forholdt seg 100 prosent lojal til prosessene mellom regjeringspartiene. Det er ikke FrP som har hatt problemer med å bestemme seg i denne saken, kontrer hun angrepene.

- FrP har jobbet for å redusere bompengene fordi vi mener kursen må legges om. Belastningen for folk flest har blitt for høy. Det har vært klart helt fra start, sier Jensen.

Slik var prosessen frem til landsstyremøtet

- FrPs landsstyre vedtok 5. juni at vi skulle arbeide for nye kutt i bompengene. Derfor tok jeg raskt initiativ til et møte mellom de fire regjeringspartiene, for å avklare om vi hadde noe å snakke om.

Siv Jensen forteller at det fra juni og frem til august ble holdt en rekke møter mellom de fire partiene.

- Møtene i juni og i august var preget av fire konstruktive partier som ønsket å finne løsninger som alle kunne godta.

Hun sier at de fire partiene i forkant av partilederdebatten derfor ble enige om å si at vi nærmet oss en enighet, og at partiene ønsket å kutte bompenger og øke investeringene i kollektivtilbudet.

- Uken etter ble det satt flere tidsfrister for at saken skulle avklares, slik at vi kunne enes om en avtale vi kunne behandle i partiene. FrP holdt seg til samtlige frister og gjorde som vi ble bedt om.

Endelig frist fredag

- Dessverre ble alle frister ble brutt, og vi endte opp med å gå i ring. Som følge av dette ble det satt en endelig frist til fredag 16. august, som alle måtte forholde seg til.

- FrP svarte i tide om at vi var klare til å behandle saken, og sendte derfor innkalling til landsstyret samme dag.

- FrP har med andre ord forholdt seg lojale og vært en regjeringspartner de andre partiene har kunnet stole på. Derfor reagerer jeg sterkt når politikere i andre partier gir inntrykk av det motsatte, sier Siv Jensen.