Foto. Sylvi Listhaug

Foto: FrP

Eldre må få leve sammen

Regjeringen foreslår nå å forskriftsfeste samboergaranti. Målet er å sikre at eldre som ønsker det får bo sammen.

– FrP mener det er en selvfølge at eldre ektepar skal få tilbringe hele livet sammen, selv om den ene må flytte på sykehjem. Sykdom bør ikke skille ektepar som har bodd sammen hele livet. Derfor sender vi nå et forslag på høring om å forskriftsfeste samboergaranti, slik at kommunene må legge til rette for at personer som ønsker det får bo sammen på sykehjemmet, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Uverdig behandling av eldre

I 2017 ble det avslørt at mange kommuner ikke ville tilrettelegge for at eldre samboende og ektepar kunne bo sammen på sykehjem. Listhaug mener det er uverdig å nekte eldre å leve sammen, kun fordi helsa tilsier at man trenger ekstra omsorg.

– Det er uforståelig at ikke alle kommuner vil innføre en samboergaranti. At eldre får bo sammen vil være en styrke, både for sykehjemsbeboeren som får med seg kjæresten sin og dermed en stor trygghet inn i en ny livsfase, og for sykehjemmet som får en verdifull ressurs i den pårørende som kjenner brukeren aller best, sier Listhaug.

Sterkt signal til kommunene

FrPs lokalpolitikere har tidligere foreslått samboergaranti i en rekke kommuner, uten å få flertall. Listhaug mener det er viktig å ta samboergarantien inn i forskrift, slik at norske kommuner får et sterkt statlig signal om at eldres ønsker om å få bo og leve sammen skal tas på alvor.

– Det kan være dramatisk å flytte fra eget hjem til sykehjem. På ett døgn forandres hele tilværelsen. Vi vil gjøre denne overgangen enklere og tryggere, og derfor vil vi forskriftsfeste en samboergaranti, sier Listhaug.