Foto. Jon Engen-Helgheim

Foto: FrP

Vil ha et tak på offentlige ytelser

En stor andel av sosialhjelpen går til innvandrere fra ikke-vestlige land, og mange tjener bedre på stønader enn de ville gjort i arbeidslivet. Det får Jon Helgheim til å reagere.

Nye tall fra SSB viser at over halvparten av all sosialhjelp går til personer med innvandrerbakgrunn. Ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert blant denne gruppen, og de som kommer dårligst ut på statistikken er innvandrere med bakgrunn fra Somalia. Blant 29 000 innvandrerne fra Somalia mottok 42 prosent sosialhjelp i 2017.

– Mye tyder på at sosialhjelp er blitt en varig ytelse for mange innvandrere, og det later til at de generøse velferdsordningene vi har i Norge bidrar til å hindre integrering og svekke mulighetene for at innvandrere forsørger seg selv. Derfor ønsker FrP å stramme til disse ordningene og stille strengere krav til integrering, sier innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim.

Det skal lønne seg å jobbe

Helgheim reagerer på at det samlede støttebeløpet for mottakere som kvalifiserer for flere ulike typer stønader fra stat og kommune, ofte kan være høyere enn en vanlig lønn.

– Det skal ikke være mulig å sitte hjemme i sofaen og motta mer penger fra statlige og kommunale ordninger, enn du ville hatt hvis du var i jobb. Derfor trengs det et nytt tak på hvor mye den enkelte kan motta i offentlige ytelser, sier Helgheim.

Stiller strengere krav

FrP i regjering har innført nye og strengere krav til den enkelte innvandrer. Helgheim trekker frem krav til språkkunnskaper som et viktig satsingsområde, dersom vi skal lykkes med å få flere innvandrere bort fra passive ytelser og over i jobb.

– Vi må tørre å stille krav. At mange innvandrere mangler tilstrekkelige norskkunnskaper er en åpenbar grunn til at mange også står utenfor arbeidslivet. Derfor vil vi nå kreve norskkurs som en del av aktivitetsplikten for de som ikke kan språket godt nok. Skal vi få flere av sosialhjelp og over i arbeid, må de som minimum kunne norsk, sier Helgheim.

Vil fjerne alle særordninger

Helgheim påpeker at det finnes en rekke særordninger for innvandrere som bidrar til å gjøre det mer lukrativt å stå utenfor arbeidslivet. Noen av disse har FrP klart å fjerne, men flere av innstrammingene har blitt nedstemt av flertallet.

– Jeg skjønner godt at folk som jobber og sliter hver dag blir provosert av at mange innvandrere kan sitte hjemme å motta mer penger enn de som jobber. FrP vil fjerne alle særordninger for innvandrere og vi vil sørge for at du aldri kan få mer utbetalt i stønader enn du kan få ved å jobbe, sier Helgheim.