Foto. Roy Steffensen

Foto: FrP

Vil ha fleksibel skolestart for alle

– Ikke alle barn er klare til å begynne på skolen når de er seks år, sier Roy Steffensen.

Skolestarten for landets nye 1. klassinger nærmer seg med stormskritt. Roy Steffensen, som leder Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, har lenge ønsket en debatt om fleksibel skolestart.

– Alle barn er forskjellige, og 6-åringer er ofte på ulikt stadiet i livet, både fysisk og psykisk. Noen vil klare å sitte rolig på stolen og lytte til læreren, mens andre er rastløse og heller ønsker å spille fotball, sier Steffensen.

Vil endre regelverket for skolestart

Mange studier har dokumentert at alder ved skolestart har betydning for senere karakterer og forløp i utdanningssystemet. Noen studier har også vist at det å være født sent på året kan være spesielt negativt for gutter.

– FrP mener at vi må se på muligheten for å gjøre om på når elever starter på skolen. Noen vil ha godt av å starte ett år tidligere, mens et annet barn vil kunne ha godt av ett ekstra år i barnehagen. Barn er forskjellige, og tar til seg læring i ulikt tempo, sier Steffensen.

Ønsker mer fleksibilitet

Det er en åpning for fleksibel skolestart også i dagens system, men dessverre må foreldre som ønsker senere eller tidligere skolestart for sitt barn gjennom en tung byråkratisk prosess for å få dette til. FrP mener derfor at denne prosessen må forenkles.

– Fleksibel skolestart kan forenkle skolegangen for mange barn, og FrP ser på muligheten for mer fleksibilitet med begeistring. Foreldrene vet bedre enn staten når man barna er modne til å starte på skolen, sier Steffensen.