Foto av Morten Ørsal Johansen

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

– Andøya kan bli navet i europeisk romfart

Senterpartiet velger å fokusere på det negative og nedvurderer dermed det betydelige potensialet som ligger på Andøya, mener Morten Ørsal ...

Næringspolitisk talsmann Morten Ørsal Johansen besøkte Andøya tirsdag 3. september etter invitasjon fra Halvar Rønneberg i FrPs lokallag.

– Det var riktignok ille at flystasjonen på Andøya ble nedlagt, men jeg tror fullt og fast på at Andøya har stort potensial innenfor fremtidens næringer. I motsetning til Senterpartiets uproduktive nostalgi, fokuserer FrP på de store mulighetene og på kompetansen som finnes her, sier Morten Ørsal Johansen.

Stort potensiale for romfart

Johansen besøkte blant annet Andøya Space Center og fikk orientering om et planlagt dronesenter. Andøya Space Center har søkt regjeringen om midler til et satellitt-oppskytingsprosjekt, som kan gjøre Andøya sentral i både norsk og europeisk romfart. Andøya planlegger å skyte opp den første satellitten i oktober 2020. Regjeringen har ennå ikke ferdigbehandlet søknaden, men Johansen er positiv.

– Andøya har helt unike forutsetninger for å skyte opp satellitter i europeisk sammenheng. Jeg er helt sikker på et positivt utfall. Dette vil kunne få store ringvirkninger for næringslivet på øya, tiltrekke seg både sterke kompetansemiljøer og turister som ønsker å se oppskytingene, mener Johansen.

Ambisjoner for Norge som romfartsnasjon

Regjeringens melding om norsk romfartsnæring blir behandlet i Stortinget denne høsten eller til våren. Norsk romfartsnæring har potensial til å bli en betydelig næringsvei i Norge, noe som vil skape mange nye arbeidsplasser.

– Vår ambisjon er at Norge skal bli en uvurderlig partner for internasjonale romfartsprosjekter. I tillegg til Andøya har vi også KSAT på Svalbard, som er verdensledende på mottak av data fra satellitter i bane. Amerikanske NASA kjøper tjenester herfra, fordi KSAT på Svalbard er helt unikt, forteller Johansen.

Morten Ørsal Johansen brenner for norsk romfart, og skal holde det norske hovedinnlegget på den europeiske mellom-parlamentariske romfartskonferansen i Berlin i september i år. Her vil han spesielt legge vekt på hva Norge kan tilby som romfartsnasjon, og trekker i denne sammenheng fram Andøya. Romfartskonferansen tiltrekker seg romfartsinteresserte folkevalgte og eksperter fra hele Europa.