Foto av Sylvi Listhaug, Siv Jensen og Terje Søviknes.

Foto: Elin Eike Worren

Derfor stemmer du FrP

Det betyr noe hvem som styrer din kommune. Vi gir deg noen gode grunner til å stemme på Fremskrittspartiet ved valget 9. september.

FrP vil fjerne eiendomsskatten

Eiendomsskatt er både urettferdig og usosialt. Skatten rammer helt uavhengig av hva du tjener eller hvor stort lån du har.

Boligen din skal være et hjem, ikke er skatteobjekt. Derfor sier FrP nei til eiendomsskatt.

Les mer:
https://www.frp.no/hjertesak/skattogavgiftFrP vil sikre flere valgmuligheter innenfor helse og omsorg

Du skal få hjelp når du trenger det. Eldre skal ikke oppleve ensomhet og utrygghet i hverdagen, men omsorg og livsglede. Derfor vil vi øke eldres valgfrihet, og få kjøkkenet tilbake på sykehjemmet.

Postnummeret skal ikke avgjøre hvor god omsorg bestemor får i livets siste fase. Derfor vil FrP jobbe for statlig finansiering av eldreomsorgen.

Les mer:
https://www.frp.no/hjertesak/helseogomsorgFrP vil stille strenge krav til integrering fra den enkelte innvandrer

Det norske velferdssamfunnet er helt avhengig av politikere som tar integreringsarbeidet på alvor. Det er viktig at innvandrere integreres på en gode og effektiv måte, slik at de hurtigst mulig kan forsørge seg selv.

FrP er for en streng og rettferdig asylpolitikk. Det er viktigere å integrere flyktningene som allerede er bosatt i en kommune enn å ta imot enda flere.

Les mer:
https://www.frp.no/hjertesak/innvandringogintegreringFrP vil bygge mer vei uten bompenger

Bilen har kommet for å bli. Folk flest skal ikke straffes med bompenger for å være avhengig av bilen i hverdagen. Derfor er FrP motstander av bompenger.

FrP vil bygge mer vei. Nye og sikre veier gir færre ulykker og kortere reisetid. Samtidig vil vi sørge for å ta vare på veiene vi allerede har gjennom økt vedlikehold.

Vi vil sørge for et godt utbygd kollektivtilbud. Kollektivtransport kan mange steder være et bedre alternativ enn bilen. FrP er motstander av at bilistene skal betale for kollektivsatsing via bompenger.

Les mer:
https://www.frp.no/hjertesak/samferdselLurer du på hvordan en FrP-kommune ser ut i praksis?

Les mer:
https://www.frp.no/terje-soviknesFinn mer informasjon om FrP der du bor:Lurer du på hva FrP har gjennomført i regjering?

Les mer:
https://www.frp.no/frp-i-regjering