Eldre mann ser ut av vinduet. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Mer til minstepensjonistene

Nå får enslige minstepensjonister en ny årlig økning i pensjonen på 4000 kroner. Fredag 20. september kommer pengene for første gang ...

Med den siste økningen fra regjeringen har minstepensjonister fått en samlet økning på 12 000 kroner i pensjonen siden 2016.

– Dette betyr 1000 kroner ekstra i lommeboken per måned, og det er penger som vil bety mye for mange. Løftet for minstepensjonistene er et løft som FrP er stolte av å ha fått til, sier partileder Siv Jensen.

Regjeringen har de siste årene gitt pensjonistene store skattelettelser. Siden 2014 utgjør disse lettelsene om lag 4 milliard kroner, og i gjennomsnitt har hver pensjonist fått 4600 kroner i skattelettelser. Avkortningen av pensjonen for gifte og samboende pensjonister er også redusert med til sammen om lag 8000 kroner.

– FrP prioriterer å gi mer til de som har minst fra før. Økningene i minstepensjonen har ført til at det er færre eldre med vedvarende lavinntekt. Det skulle bare mangle at vi setter pris på de som bygde landet, sier Jensen.