Eldre mann ser ut av vinduet. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Mer til minstepensjonistene

Nå får enslige minstepensjonister en ny årlig økning i pensjonen på 4000 kroner. Fredag 20. september kommer pengene for første gang inn på konto.

Med den siste økningen fra regjeringen har minstepensjonister fått en samlet økning på 12 000 kroner i pensjonen siden 2016.

– Dette betyr 1000 kroner ekstra i lommeboken per måned, og det er penger som vil bety mye for mange. Løftet for minstepensjonistene er et løft som FrP er stolte av å ha fått til, sier partileder Siv Jensen.

Regjeringen har de siste årene gitt pensjonistene store skattelettelser. Siden 2014 utgjør disse lettelsene om lag 4 milliard kroner, og i gjennomsnitt har hver pensjonist fått 4600 kroner i skattelettelser. Avkortningen av pensjonen for gifte og samboende pensjonister er også redusert med til sammen om lag 8000 kroner.

– FrP prioriterer å gi mer til de som har minst fra før. Økningene i minstepensjonen har ført til at det er færre eldre med vedvarende lavinntekt. Det skulle bare mangle at vi setter pris på de som bygde landet, sier Jensen.