Foto. Siv Jensen

Foto: Elin Eike Worren

5,5 milliarder mer til velferd

FrPs innvandringspolitikk gir resultater. Sammenliknet med 2016 er kostnadene til asylmottak redusert med om lag 5,5 milliarder kroner i 2020.

For første gang på 21 år er det under 3000 personer på asylmottak i Norge. Dette skyldes at asylinnvandringen til Norge er den laveste siden 1997.

– Denne regjeringen fører en stram asyl- og innvandringspolitikk. Vi sørger for at mennesker med beskyttelsesbehov bosettes raskere, og vi gjennomfører en effektiv returpolitikk, der de som ikke har grunnlag for å være i Norge sendes raskere tilbake, sier partileder Siv Jensen.

Mer til skole og eldreomsorg

Konsekvensen av den lave asylinnvandringen er at flere mottak legges ned. Allerede har regjeringen lagt ned integreringsmottaket i Oslo, og nå legges også mottaket i Larvik ned. Innsparingen i kostnader til asylmottak i 2020 er beregnet til om lag 5,5 milliarder kroner, sammenlignet med 2016.

– Dette er penger som vi nå kan bruke på å investere i skolen til barna våre og på å sikre en varm og verdig alderdom for våre eldre, sier Jensen.

Frykter en ny migrasjonsstrøm

Til tross at asylinnvandringen med FrP i regjering er svært lav, har justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr uttrykt bekymring over redningsskipenes aktivitet i Middelhavet.

– Er det noe vi lærte av 2015, da Støre inviterte til åpent hus, er det at ting kan endre seg raskt og fort komme ut av kontroll. I en slik situasjon finnes det bare tapere. Flere vil legge ut på en livsfarlig ferd, som trolig ikke vil resultere i annet enn retur til hjemlandet grunnet manglende beskyttelsesbehov, og norske skattebetalere vil få en ekstraregning i milliardklassen. Det er både uansvarlig, og inhumant. Dette viser hvor viktig det er at FrP har hånda på rattet i innvandringspolitikken, sier Kallmyr.