Illustrasjonsfoto av familie på biltur.

Foto: Colourbox

En enklere hverdag for bilistene

FrP har styrt samferdselsdepartementet siden 2013. Det har så langt resultert i mer enn 50 forenklinger og avgiftslettelser for folk flest.

FrP inntok samferdselsdepartementet 16. oktober 2013. I nesten fem år var Ketil Solvik-Olsen samferdselsminister, før Jon Georg Dale overtok 31. august 2018.

Sammen har de to statsrådene gjennomført en rekke viktige tiltak som skaper en enklere hverdag for folk flest.

Her finner du en oversikt over alle forenklingstiltak og avgiftslettelser FrP har gjennomført på samferdselsområdet i regjering.

2019:

 • Innført forenklede opp- og nedvektingsregler for kjøretøy og tilhengere i gruppe M og N under 7500 kg, registrert etter 15. september 2012 (oppfølging av endring i 2016 for kjøretøy registrert før denne dato).
 • Gitt Vegdirektoratet i oppdrag å foreslå høyere fart for rullestoler – fra 10 til 15 km/t.
 • Senket aldersgrensen for mopedbil fra 18 år til 16 år.
 • Innført enklere førerkortregler for utenlandske arbeidere fra land utenfor EØS med arbeidsløyve – forlenget bruksperiode fra 3 til 6 måneder.
 • Innført digitalt førerkort.
 • Hevet aldersgrensen for helseattest for eldre bilfører fra 75 til 80 år, og tydeliggjort at kognitive tester kun skal gjennomføres ved tegn på kognitiv svikt.
 • Lagt til rette for at sjåfører med syn på ett øye fortsatt skal få kjøre tungbil.
 • Innført enklere regler for ekstra lys på moped og motorsykkel.
 • Fjernet engangsavgiften for veteranbiler over 20 år.
 • Redusert engangsavgiften for motorsykler med i gjennomsnitt 10 prosent.

2018:

 • Forenklet fornyelse av utløpt førerrett for tungbil. Opphevet krav om praktisk førerprøve der førerrett for lastebil og buss (alle C- og D-klasser) er utløpt for mer enn ett år siden. Forenklingen innebærer at helseattest er tilstrekkelig for å fornye førerretten/førerkortet
 • Innført redusert gebyr for bestilling av duplikat av førerkort og utstedt fartsskriverkort på nett.
 • Innført mer fleksible regler for montering av ekstralys på bil.
 • Innført forenklet regelverk for bruk av små elektriske kjøretøy som Segway og el-sparkesykkel. Disse klassifiseres som sykkel, som betyr ingen krav til aldersgrense.
 • Innført gjensidig aksept for personlig bilskilt mellom Norge, Sverige og Danmark.
 • Forenklet eierskifte og omregistrering av bil for bilforhandlere med lansering av ny selvbetjeningsløsning.
 • Forenklet sjekk av om førerkort er gyldig gjennom den digitale tjenesten "sjekk førerkort".
 • Bedre Vegdirektoratet om å gjennomgå retningslinjer for midlertidige fartsgrenser for å sikre riktig bruk av fartsgrenser ved veiarbeid.
 • Implementert ny lov om prøveordning for autonome kjøretøy med tilhørende forskrift fra 1. januar 2018. Formålet er åpne for utprøving av selvkjørende kjøretøy i takt med teknologiutviklingen og innenfor rammer som ivaretar trafikksikkerhet og personvern.

2017:

 • Innført selvbetjeningsløsning på nett for innbetaling av omregistreringsavgift ved kjøp og salg av kjøretøy.
 • Innført personlige bilskilt.
 • Sørget for enklere bilimport fra USA, Canada og EØS-land gjennom forenkling av en rekke tekniske krav for godkjenning.
 • Innført tillatt bruk av små bilskilt på biler levert originalt med dette.
 • Iverksatt tiltak for å legge til rette for økt bruk av modulvogntog.
 • Gitt Vegdirektoratet i oppdrag å forenkle regelverket for brede landsbruksmaskiner.
 • Implementert nytt, felles parkeringsregelverk fra 1. januar 2017. Formål er å rydde opp i parkeringsbransjen, sørge for et enklere og mer brukervennlig regelverk, samt øke forbrukervernet.

2016:

 • Innført enklere opp- og nedvektingsregler for kjøretøy og tilhengere i gruppe M og N under 7500 kg, registrert før 15. september 2012.
 • Redusert bomsatsene for bobiler til personbiltakst.
 • Økt tillatt maksbredde for bobil – fra 2,55 m til 2,60 m.
 • Økt fartsgrense for bobiler til inntil 110 km/t der slik fartsgrense er tillatt.
 • Innført forenklede krav til vinterutrustning for bobil. Kravet er nå det samme som for personbil under 3500 kg.
 • Innført forlenget kontrollintervall for periodisk kontroll av bobiler. Dette er nå likestilt med intervallet for personbil.
 • Åpnet for mer fleksible regler for bruk av lys på kjøretøy, og tillatt bruk av sidemarkeringslys og oransje lys i front.
 • Forenklet regelverket for piggdekk for bil, buss, lastebil og tilhenger til disse, samt moped og motorsykkel.
 • Inngått avtale med Sverige om å tillate grensekryssende trafikk med snøscooter og gjensidig anerkjennelse av førerkort.
 • Vedtatt forenklet regelverk for arrangering av sykkelritt.
 • Innført redusert omregistreringsavgift.
 • Innført redusert årsavgift.
 • Innført økt bruksfradrag.
 • Fjernet effektavgiften.

2015:

 • Fastsatt kriterier for at veistrekninger kan bli godkjent for modulvogntog.

2014:

 • Økt fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorvegstrekningene.
 • Økt fartsgrensen for utrykningskjøretøy over 3500 kg og gitt unntak fra 80-km/t regelen.
 • Redusert fartsgrensen til 70 km/t for buss klasse 1.
 • Forenklet regelverket for amatørbygde kjøretøy.
 • Forlenget kontrollintervall for periodisk kontroll av bevaringsverdige kjøretøy over 30 år.
 • Fritatt bevaringsverdige kjøretøy over 50 år for periodisk kjøretøykontroll.
 • Innført forenklede vikepliktsregler for syklende.
 • Innført modulvogntogordningen permanent. Ordningen tillater vogntog på inntil 25,25 meter og 60 tonn på godkjente vegstrekninger.
 • Innført høyere maksfart for utrykningskjøretøy over 3500 som ikke er på utrykning. Gjennom oppheving av maksfart på 80 km/t, kan kjøretøyene følge skiltet fartsgrense ved vanlig kjøring.
 • Tillatt bruk av selvbalanserende kjøretøy.
 • Ryddet opp i uklart regelverk for el-sykkel. Klargjorde når el-sykkel regnes som ordinær sykkel, for å unngå krav om registrering, førerrett og forsikring.