Foto av Erlend Wiborg.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Fjerner særrettigheter for flyktninger

– Det skal være ett sett regler i Norge, sier Erlend Wiborg.

Fremskrittspartiet har i alle år kjempet for å fjerne særrettigheter som flyktninger har hatt, men blitt nedstemt av Stortinget, senest i 2017. Nå får vi endelig gjennomslag. I statsbudsjettet for 2020 fjernes flyktningers særfordeler i folketrygden.

Urettferdige ordninger

– Det er ikke rettferdig at flyktninger skal kunne få bedre betingelser enn nordmenn. Velferdsordningene må likebehandle flyktninger, norske statsborgere og andre med lovlig opphold i Norge, sier Wiborg, og fortsetter:

– Frem til nå har flyktninger kunnet få alderspensjon og uføretrygd uten å ha tilknytning til Norge. Denne adgangen fjernes nå, fortsetter Wiborg.

Hever botidskravet

Regjeringen hever også botidskravet fra tre til fem år for flere ytelser i Folketrygden. Det gjelder blant annet overgangsstønad, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og alderspensjon i Norge. Wiborg påpeker at det er viktig å ha et stramt og strengt regelverk.

– Vi må sikre legitimitet i ordningene vi har, og de ordningene vi har må bidra til å styrke arbeidslinjen. Norge skal heller ikke være et førstevalg for de som ønsker å bosette seg i landet, kun fordi det er lett å motta trygd eller andre sosiale ytelser, sier Wiborg, og legger til:

– Alle som skal bo i Norge må være forberedt på å jobbe og stå på egne ben, så fremt det er åpenbart at en ikke kan, avslutter Wiborg.