Foto av Liv Gustavsen.

Foto: FrP

FrP sikrer nytt fengsel i Oslo

Liv Gustavsen gleder seg over at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 bevilger midler til å begynne bygging av nytt fengsel i Oslo, samtidig som kriminalomsorgen på Ila styrkes.

Regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett for 2020 å bevilge 17,5 millioner til forprosjektering av nytt fengsel i Oslo, og 22 millioner til å starte et rehabiliteringsprosjekt ved Ila fengsel- og forvaringanstalt.

– Bygningsmassen i Oslo fengsel er i dag i så dårlig forfatning at det er fare for at hele fengslet blir stengt. Det er en uholdbar situasjon dersom hovedstaden blir stående uten fengselsplasser, sier møtende vararepresentant Liv Gustavsen i justiskomiteen, og fortsetter:

– Jeg er derfor svært glad for at regjeringen tar dette problemet på alvor, og bevilger penger til å starte prosessen med å bygge nytt fengsel i Oslo, sier Gustavsen.

Trenger flere plasser med høyt sikkerhetsnivå

Kapasiteten ved Oslo fengsel og Ila forvaringsanstalt utgjør om lag 15 prosent av den totale fengselskapasiteten på høysikkerhetsnivå. Tap av disse plassene vil være kritisk for soningskøen, og vil kunne gjøre det vanskelig å opprettholde et tilstrekkelig antall varetektsplasser.

– Det har aldri sittet flere forvaringsdømte i norske fengsler enn i dag. Samtidig ser vi en utvikling der stadig flere må sone lengre dommer. Utviklingen i kriminaliteten medfører altså at vi vil trenge flere fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå. Regjeringen viser i dette budsjettforslaget at de tar utviklingen på alvor. Det er bra, sier Gustavsen.

Riktig å prioritere Ila og Oslo

Gustavsen understreker også viktigheten av at det er nettopp Oslo og Ila fengsel som styrkes.

– Oslo er det stedet i Norge hvor vi ser den mest omfattende og den mest komplekse kriminaliteten. Det stiller også krav til kriminalomsorgen, og derfor er det riktig av regjeringen å prioritere både Oslo og Ila i dette budsjettet, avslutter Gustavsen.