Foto av Hans Andreas Limi i intervjusituasjon.

Foto: FrP

Gratulerer med velfortjent fredspris

Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi gratulerer Abiy Ahmed med Nobels fredspris for 2019.

Den norske nobelkomité har tildelt Etiopias president Abiy Ahmed fredsprisen for sin innsats for fred og mellomstatlig samarbeid, og da særlig for hans avgjørende initiativ for å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea.

I 2018 signerte Etiopia og Eritrea en fredsavtale, og gjorde med dette slutt på 20 år med konflikt og krig mellom de to landene. Etter halvannet år som president i Etiopia har Ahmed også igangsatt en rekke politiske og økonomiske reformer i landet.

– Jeg vil gratulere Abiy Ahmed med en velfortjent pris for et betydningsfullt arbeid med å skape fred mellom Etiopia og Eritrea, og for arbeidet med å bygge demokrati i regionen, sier FrPs parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

Alfred Nobel stilte tre mulige kriterier for fredsprisen. Disse tre var reduksjon av militærstyrker, arrangering av fredskongresser og nasjonenes forbrødring. Limi mener at Nobelkomiteen med årets tildeling treffer godt, og at denne prisen stemmer godt med det som var Alfred Nobels intensjon.

– Dette er en svært gledelig pris, helt i tråd med Nobels testamente, sier Limi.