Foto av Erlend Wiborg.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Krever full opprydding og NAV-ombud

– NAV-skandalen viser grov og systematisk svikt, mener Erlend Wiborg. Han vil nå ha fortgang i opprettelsen av et NAV-ombud.

– At uskyldige mennesker har blitt dømt og måttet sone fengselsstraff viser alvoret i saken. Det å bli uskyldig dømt på denne måten får store konsekvenser for den enkelte, og er et uakseptabelt maktovergrep, sier FrPs Erlend Wiborg, som leder Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Wiborg er sjokkert over at så alvorlige feil kan skje over så lang tid, i så vel forvaltning som i politi og rettssystem.

– Dette er rett og slett ikke en rettsstat verdig. Her må vi få alle kort på bordet, og få vite hvem som har visst hva når – og hvorfor det ikke er blitt ryddet før, sier Wiborg.

Krever full åpenhet

– Jeg forventer en fullstendig redegjørelse om hvordan dette har kunnet skje, hvordan vi forhindrer at noe lignende skjer igjen, og ikke minst hvordan man nå raskest mulig skal få renvasket disse som er uskyldig dømt og gjøre det man kan for å rette opp i uretten som er begått, sier Wiborg.

Han ser frem til at ansvarlig statsråd arbeidsminister Anniken Hauglie (H) skal redegjøre for Stortinget om saken 5. november. Etter det vil saken til behandling i Stortinget.

Vil ha NAV-ombud

Fremskrittspartiet har i en årrekke kjempet for å få på plass et eget NAV-ombud. I regjeringsplattformen fra Granavolden i vinter fikk FrP endelig gjennomslag for dette. Nå haster det å få etablert ombudet, mener Wiborg.

– Jeg er veldig glad for at FrP fikk gjennomslag for et NAV-ombud i den siste regjeringsplattformen. Jeg får veldig mange henvendelser fra fortvilte enkeltmennesker som synes det er vanskelig å nå gjennom til NAV. Det er ofte mennesker i en sårbar situasjon, og det siste de trenger er et hjelpeapparat som legger sten til byrden, sier Wiborg.

Ønsker EØS-debatt velkommen

For FrP har kampen mot trygdeeksport og anledningen til å kjøpekraftsjustere ytelser for EØS-borgere bosatt i land med vesentlig lavere levekostnader enn Norge, lenge vært en viktig sak. Wiborg spår at EØS-debatten vil blusse opp igjen i kjølvannet av NAV-skandalen.

– Denne skandalen blottlegger åpenbare mangler ved EØS-avtalen, sier han.