eple

Ledige stillinger i Fremskrittspartiet

Vi skal styrke laget vårt frem mot 2021 og lyser nå ut ledige stillinger som rådgiver i partikontorets markedsavdeling og som politisk rådgiver til FrPs stortingsgruppe.

Rådgiver i markedsavdelingen

Fremskrittspartiet er Norges tredje største parti, med om lag 20 000 medlemmer og rundt 3000 tillits- og folkevalgte. Partikontoret er sekretariatet til Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon.

Vi søker etter rådgiver i markedsavdelingen fordi en av våre medarbeidere skal i en annen stilling. Markedsavdelingen jobber med kampanjevirksomhet, politisk arbeid og har redaksjonsansvaret for sosiale medier og frp.no.

Er du glad i å skrive tekst, kjenner FrP sin politikk til fingerspissene og har et sterkt engasjement for å bidra til å spre Fremskrittspartiets budskap kan dette være stillingen for deg. Den som tilsettes vil være en viktig medarbeider i tekstarbeid på frp.no, sosiale medier og andre plattformer FrP bruker.

Du bør ha erfaring med å kommunisere, skrive godt for et bredt publikum og være tilpasningsdyktig.

Vi har et godt arbeidsmiljø med kompetente og motiverte medarbeidere, og vektlegger gjensidig fleksibilitet.

Søknad og eventuelle spørsmål om stillingen rettes til markedssjef Helge Fossum på e-post hef@frp.no.

Søknadsfrist: Snarest

Politisk rådgiver til FrPs stortingsgruppe

Stortingsgruppens sekretariat er støtteapparat for stortingsrepresentantene, og arbeider med politisk saksbehandling i tett samarbeid med partiet og politisk ledelse i departementene. Stortingsgruppen består av 26 stortingsrepresentanter og like mange ansatte.

Vi ønsker nå å styrke kapasiteten, og oppgavene omfatter bl.a. faktainnhenting, utarbeidelse av saksnotater til gruppens ulike organer, produksjon av artikler, komitemerknader og utadrettet politisk arbeid i samarbeid med vår kommunikasjonsavdeling. Stillingen innebærer også tett samarbeid med politisk ledelse i departementene, samarbeidende partigrupper og deres rådgivere, partiorganisasjonen samt kontakt med eksterne organisasjoner og velgere. Som politisk rådgiver i FrPs stortingsgruppe arbeider du tett på de politiske beslutningene som fornyer, forenkler og forbedrer Norge.

Vi tilbyr en krevende og spennende hverdag, i en stilling med høye krav til initiativ, arbeidskapasitet og fleksibilitet. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen tillegges stor vekt. Vi søker medarbeidere med sterk samfunns- og politisk interesse, fortrinnsvis med høyere utdanning og gjerne med innsikt i politisk organisering og saksbehandling.

Det er en klar fordel med kunnskap om Fremskrittspartiets politikk og verdier, og det forutsettes medlemskap i Fremskrittspartiet ved ansettelse.

Søknad og eventuelle spørsmål om stillingen rettes til sekretariatsleder Per Kristian Solbak på e-post per-kristian.solbak@stortinget.no.

Søknadsfrist: 11.10.2019