Foto av Kjell-Børge Freiberg.

Foto: FrP

Legger bort nasjonal ramme for vindkraft

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg vil ikke gå videre med forslaget fra NVE om en ny nasjonal ramme for vindkraft på land.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) leverte i april et forslag om nasjonal ramme for vindkraft. NVE pekte på 13 områder som mulig egnet for utbygging, og forslaget ble sendt på høring. Nå har olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg konkludert med at man ikke vil gå videre med denne planen.

– Tanken bak både prosessen og utformingen av en nasjonal ramme for vindkraft var at det skulle være konfliktdempende. Det kan vi etter 5000 høringsinnspill, der de fleste er kritiske, oppsummere at ikke er oppnådd. Derfor kommer vi ikke til å gå videre med dette forslaget, sier Freiberg.

Vil lytte til folk flest

Protestene mot vindkraft på land har tiltatt etter at forslaget fra NVE ble offentliggjort. Freiberg understreker at det aldri har vært aktuelt å bygge vindmøller i Norge for å sende strøm til Europa, men snarere å støtte prosjekter der det er lokalt behov for kraft og en lokal tilslutning til prosjektet. Likevel har han forståelse for at mange er skeptiske til vindkraft på land.

– FrP ønsker fortsatt å legge til rette for lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge som styrker verdiskapingen i distriktene. Likevel er det ikke min rolle å tvinge på noen vindkraft som man ikke vil ha. Det er et stort engasjement i spørsmålet om utbygging av vindkraft, og motstanden er stor mange steder. Det har vi respekt for, sier Freiberg.

Skal stramme inn på konsesjonene

Olje- og energiministeren påpeker også at forslaget fra NVE, kombinert med mange tusen høringsinnspill, har gitt regjeringen et bedre kunnskapsgrunnlag. Derfor vil Freiberg nå gå gjennom konsesjonsprosessen for vindkraft, med sikte på å forbedre og stramme inn dagens praksis. Inntil videre settes konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker i bero.

– Nå skal vi se på hvordan vi kan skjerpe kravene til detaljplaner etter at konsesjonen er gitt og sikre at det føres en strengere praksis for forlengelse av byggefrister. I tillegg vil vi innføre en ordning der fylkeskommunene blir konsultert i vindkraftsaker, og vurdere hvordan regionale planer kan tillegges større betydning, sier Freiberg.