Illustrasjonsfoto av ungdom i skatepark.

Foto: Colourbox

Mandal kåret til årets ungdomskommune

FrP-kommunen Mandal er kåret til årets ungdomskommune for 2019. Av de fire finalistene i kåringen, var to av kommunene styrt av FrP-ordførere.

Kåringen av årets ungdomskommune ble foretatt på Ungdomskonferansen 2019, som arrangeres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Årets pris gikk til Mandal kommune, hvor FrPs Alf Erik Andersen er ordfører. Han gir æren for utmerkelsen til Barne- og ungdomsrådet og ungdomskoordinatoren i kommunen.

– Jeg er utrolig stolt av denne gjengen. Vi er synlige nasjonalt, men BU i Mandal har også vært synlige internasjonalt. Vi er en foregangskommune, og ikke minst har vi en ungdomskoordinator i Anne Grønsund som virkelig har stått på, sier ordfører Alf Erik Andersen.

Andersen skryter av den langsiktige satsingen på inkludering av barn og unge i kommunen, og mener at et særlig viktig grep har vært å sikre BU både møte- og talerett i bystyret.

Da juryen valgte ut Mandal som finalist, var det med følgende begrunnelse:

«Mandal tenker helhetlig rundt ungdomsmedvirkning og har utarbeidet gode strukturer for å gi unge både en mulighet til å si sin mening, men også å bli lyttet til. Det har ført til at ungdomsrådet nå er naturlig del av saksgangen i de fleste politiske beslutninger i kommunen, og til flere konkrete gjennomslag som gjør det bedre å være ungdom i kommunen.»

I tillegg til Mandal var også Ulstein, styrt av FrP-ordfører Knut Erik Engh, nominert i kåringen. Det var imidlertid Andersens kommune som trakk det lengste strået i år, foran Bodø, Vefsn og nevnte Ulstein.

Som vinner av årets pris blir Barne- og ungdomsrådet i Mandal tildelt 250 000 kroner. Som vinnerkommune blir Mandal by og nye Lindesnes kommune også vertskap for neste års ungdomskonferanse.