Politibetjent. Illustrasjonsfoto.

Foto: FrP

Mer politi for et tryggere Norge

FrP har kjempet frem et historisk løft for norsk politi. I statsbudsjettet for 2020 fortsetter regjeringen jobben med å skape en tryggere hverdag.

I statsbudsjettet bruker regjeringen aller mest på å sikre vår felles velferd og trygghet. Det gir et tryggere Norge.

Politiet prioriteres høyt i neste års budsjett. Regjeringen styrker politibudsjettet med 350 millioner kroner. Det betyr nye stillinger for 170 nyutdannede politistudenter, utover de som erstatter avgang i etaten. Med statsbudsjettet for 2020 vil Norge endelig nå målet om to politifolk per 1000 innbyggere.

FrP har programfestet at vi ønsker et landsdekkende dyrepoliti for å styrke kampen mot dyremishandling. Nå utvider regjeringen ordningen og etablerer et eget dyrepoliti i Troms.

Med FrP i regjering er soningskøene fra de rødgrønne kraftig redusert. I 2020 åpner vi 300 nye fengselsplasser i Agder. Samtidig bevilges det midler til forprosjektering av nytt fengsel i Oslo og til å starte et rehabiliteringsprosjekt ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt.

Neste års statsbudsjett styrker også beredskapen i Nord. Regjeringen foreslår å etablere en redningshelikopterbase i Tromsø. I tillegg vil innfasingen av nye redningshelikoptre på basene i Bodø og på Banak, sammen med kystvakthelikoptre, gi en betydelig styrket helikopterkapasitet i nord.

Regjeringen følger i statsbudsjettet opp langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP), og foreslår en bevilgningsøkning på over 2,4 milliarder kroner til LTP-tiltak. Dermed er langtidsplanen fullfinansiert med over 8 milliarder kroner. I tillegg settes det av midler til innkjøp av seks nye kampfly.

FrP har også fått gjennomslag for å videreføre tilskuddet til Human Right Service. Dermed sikrer vi at flere sider blir hørt i innvandringsdebatten.