Illustrasjonsfoto av eldre pasient på trilletur.

Foto: Colourbox

Skal løfte eldreomsorgen

Alle skal gå en trygg alderdom i møte. Derfor sørger FrP for en betydelig satsing på eldre og syke i neste års statsbudsjett.

FrP vil legge til rette for en kraftig opprusting av eldreomsorgen over hele landet. I statsbudsjettet for 2020 gir regjeringen tilsagn på at det kan bygges og rehabiliteres 2000 heldøgns omsorgsboliger. Siden FrP kom i regjering er det da gitt tilsagn på å bygge og rehabilitere totalt 17 500 heldøgns omsorgsboliger.

Når du blir pleietrengende skal du få et godt tilbud, uansett hvor du bor. FrP mener at det ikke skal være postnummeret som avgjør kvaliteten på omsorgen du mottar i livets siste fase. Derfor utvider vi nå forsøket med statlig finansiert eldreomsorg til seks nye kommuner.

Mange av FrPs lokalpolitikere gikk til valg på å få matlukta tilbake på sykehjemmene. Derfor tilrettelegger vi nå for å etablere flere lokale produksjonskjøkken på sykehjem gjennom å bevilge 98 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for kommunene.

Neste år etableres det også et nasjonalt eldreombud. Ombudet skal legge til rette for at eldre blir hørt og følge med på at eldres interesser, rettigheter og behov blir ivaretatt på ulike områder og samfunnsarenaer.

I statsbudsjettet for 2020 fortsetter vi også innsatsen med å kutte helsekøene. Neste år vil vi redusere ventelistene på sykehusene gjennom å øke aktiviteten med 1,5 prosent. Siden FrP kom i regjering har vi dermed lagt til rette for 15,5 prosents aktivitetsvekst. Det er 5 prosentenheter høyere budsjettert vekst enn etter åtte budsjetter med de rødgrønne.

Budsjettet inneholder også en betydelig styrking av rusomsorg og psykisk helse. Med FrP i regjering blir det økonomiske målet for opptrappingsplanen for rusfeltet på (2,4 milliarder kroner i perioden 2016-2020) overoppfylt.