Foto Morten Stordalen

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Bilistene skjermes fra stor avgiftsøkning

– Vårt gjennomslag sikrer at bilavgiftene ikke økes som følge av omleggingen til WLTP. Dette viser igjen at FrP er bilistenes fremste forsvarer, sier Morten Stordalen.

I statsbudsjettet for 2020, som ble lagt frem mandag, var det en nyhet som gikk litt under radaren for mange. Engangsavgiften for nye biler legges fra neste år om til den nye målemetoden for forbruk og utslipp, WLTP. Den er mer realistisk enn den gamle NEDC-målingen, og viser typisk en del høyere forbruk og utslipp enn NEDC.

Dersom WLTP skulle erstattet NEDC uten justeringer på avgiftssatsene ville dette ført til en kraftig økning i engangsavgiften, siden utslippstallene vil bli høyere med den nye målemetoden. Nær sagt alle bensin- og dieselbiler ville gått opp i pris, og helt vanlige familiebiler kunne fort ha blitt inntil 100 000 kroner dyrere.

– For FrP var det helt uaktuelt at en innføring av en ny og mer realistisk målemetode skulle føre til økte avgifter totalt sett. Det innebærer jo ingen reell økning i utslipp og forbruk, og det er derfor heller ingen grunn til at dette skulle føre til økte avgifter. Resultatet vi ser i budsjettet er noe vi har jobbet for over lengre tid, og jeg er derfor svært glad for at omleggingen ikke gir økte avgifter totalt sett, sier FrPs bilpolitiske talsmann Morten Stordalen.

Tilpasning forhindrer avgiftsøkning

Fordi de målte utslippene nå blir høyere, blir statens inntekt fra engangsavgiften holdt nøytral ved at man nedjusterer satsene og oppjusterer innslagspunktene i CO2-komponenten i engangsavgiften.

– Mange politikere, spesielt på venstresiden, har sett på omleggingen som en gyllen mulighet for å melke bilistene for mer penger, men for FrP var det helt uaktuelt at avgiftstrykket for bilistene skulle øke, sier Stordalen.

Betydelig avgiftslette med FrP

Siden FrP kom i regjering har vi sørget for en markert reduksjon og omlegging av bilavgiftene. Det har ført til at staten neste år ventes å ta inn 42 milliarder kroner bilrelaterte avgifter, ned fra 62 milliarder kroner i 2013. Det betyr en nedgang på drøyt 30 prosent siden FrP kom i regjering.

– Det var umulig å gjøre overgangen til WLTP fullstendig sømløs, ettersom at noen bilmodeller går relativt sett mer opp i utslipp med WLTP-metoden enn andre, men for vanlige biler er endringen for det meste ganske moderate, litt avhengig av modell, poengterer Stordalen.

En Volvo V60 får eksempelvis 3 000 til 68 000 kroner i lavere avgift, mens en VW Passat får fra 23 000 i avgiftsnedgang til 18 000 avgiftsøkning – avhengig av modell og motor.