Foto av Jon Georg Dale.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Skjerper kravene til tunge kjøretøy

– Farlige vogntog skal bort fra norske vinterveier, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsminister Jon Georg Dale varsler nå flere nye og viktige tiltak i arbeidet for økt trygghet og framkommelighet på norske vinterveier.

– Fjorårets vinter var preget av alvorlige ulykker og fastkjøringer. Derfor innfører vi nå strengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy og økte gebyrsatser for brudd på kravene til vinterutrustning. I tillegg styrker vi kontrollvirksomheten i Statens vegvesen med 20 millioner kroner, slik at vi får enda flere kontroller i vinterperioden, sier Dale.

Først i verden med nye vinterdekk

FrP i regjering har tidligere gjennomført en rekke tiltak for å bedre trafikksikkerheten på norske vinterveier. I 2013 ble det blant annet innført et påbud om vinterdekk for tungbil over 3500 kg med unntak av løfteaksler. I 2014 ble dette påbudet utvidet til å gjelde for alle aksler.

Kravene til vinterdekk som nå blir innført går ut på at det bare er dekkene merket med "alpesymbolet" som er godkjent på drivende og styrende aksler på tunge kjøretøy. Disse dekkene har vist seg å ha bedre akselerasjonsevne på vinterføre, og vil derfor bidra til bedre framkommelighet.

Kravene innføres med en overgangsperiode på ett år, slik at næringen gis tid til omstilling. Tyskland og Sverige har innført samme krav, men med en vesentlig lengre overgangsperiode, frem til 2024.

– Vi ønsket en skjerping etter samme mønster som i Tyskland og Sverige, men av hensyn til trafikksikkerheten var det viktig for oss å gå ett steg lenger. Vi blir først i verden når kravene blir gjeldende allerede fra 15. november 2020, sier Dale.

Økte gebyrer og flere kontroller

I tillegg til nye dekkrav vil samferdselsminister også øke gebyret for brudd på kravene til dekk- og kjettingutrustning. Dette vil i større grad rette seg mot tyngre kjøretøy, som har de største utfordringene på vinterføret. De nye endringene skal blant annet sikre at det ilegges gebyr for hvert enkelt brudd.

– Vi vil sikre at gebyrsatsene har en forebyggende effekt. Reaksjonene ved brudd må få reelle konsekvenser for de som ikke følger kravene. Slik det har vært frem til nå har man kun skrevet ut ett gebyr selv om sjåføren mangler fem kjettinger. Nå vil det skrives ut fem, altså ett for hvert brudd, sier Dale.

For å sikre at kravene til vinterutrustning etterleves, vil ministeren skjerpe kontrollene langs veien og ved grenseovergangene. Kontrollen av tunge kjøretøy har hatt økt prioritet de siste åra, og denne satsingen vil regjeringen fortsette.

– Flere kontroller er viktig i vårt arbeid med å få farlige vogntog bort fra norske vinterveier. Derfor vil regjeringen styrke kontrollvirksomheten i Statens vegvesen ytterligere med 20 millioner kroner, sier Dale.