Foto av Morten Ørsal Johansen

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Vil fortsette å jobbe for gründerne

– Nå utvider vi opsjonsordningen. Det er et steg i riktig retning. Vi vil fortsette å styrke selvstendig næringsdrivendes rammevilkår, sier Morten Ørsal Johansen.

I 2018 innførte FrP i regjering mer gunstige regler for skatt på opsjoner for oppstartsselskaper. Nå utvides ordningen. Dette er et steg i riktig retning, mener FrPs næringspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen.

– Det at vi utvider opsjonsordningen vil stimulere til at gründere lettere kan skape arbeidsplasser som samfunnet er avhengig av, sier Ørsal Johansen.

Vil legge til rette for oppstartsbedrifter

En rapport fra Abelia og Norsk Venturekapitalforening fra 2018 dokumenterer hindringene og utfordringene som norske selskaper møter når de skal vokse. Der kommer det frem at én tredjedel av norske selskaper trekker frem de skattemessige vanskelighetene de møter når de vil tilby ansatte opsjoner, som et hinder for å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft i konkurranse med mer etablerte bedrifter i andre land.

– Det er god gründerpolitikk fra regjeringen å utvide opsjonsordningen. Problemet for mange selskaper i vekst har vært at de har måttet betale skatt på opsjonene lenge før de har realisert gevinsten i form av penger ved eventuelt aksjesalg, sier Ørsal Johansen, og fortsetter:

– FrP kommer til å fortsette kampen for å utvide ordningen, slik at flere gründerbedrifter kan vokse og lykkes, sier Ørsal Johansen.

Enklere hverdag for gründere

Samfunnet er avhengig av at det skapes nye arbeidsplasser. Derfor har Fremskrittspartiet og regjeringen systematisk styrket selvstendig næringsdrivendes rettigheter, forenklet regelverk og avbyråkratisert.

– Mye er allerede gjort, og nå styrker vi selvstendig næringsdrivendes rammer ytterligere gjennom å utvide opsjonsordningen, sier Ørsal Johansen, og avslutter:

– Norske gründere, ansatte og investorer tar en sjanse som bør belønnes. FrP ønsker å gjøre hverdagen enklere for oppstartsbedrifter. Dette er bedrifter som står for innovasjon og verdiskaping, sier Ørsal Johansen.