Foto. Sivert Haugen Bjørnstad

Foto: FrP

Ap vil heve skatter og avgifter med 9,7 milliarder

– En stor del av denne regningen må vanlige folk betale, sier FrPs finanspolitiske talsmann Sivert Bjørnstad.

I Ap sitt alternative statsbudsjett for 2020 går de inn for å øke skatter og avgifter med 9,7 milliarder kroner, blant annet for å finansiere flere klimasatsinger.

– Ap sier at det ikke er vanlige folk som skal betale for klimasatsingene deres. Slik jeg leser budsjettet deres er det imidlertid vesentlig beløp av de 9,7 milliardene i skjerpelser som treffer nettopp vanlige folk, sier Bjørnstad.

Bilavgiftene går opp

Ap vil øke engangsavgiften på bil med totalt 1,9 milliarder kroner, gjennom økte avgifter på CO2 og vekt.

– Dette er noe vanlige folk som trenger en bensin- eller dieselbil vil måtte punge ut for. Det er ikke alle som har verken mulighet til, eller ønske om, å kjøpe seg el-bil, sier Bjørnstad.

Tobakken blir dyrere

Ap skal også hente inn 700 millioner ved å fjerne muligheten til å bytte tobakk mot alkohol på taxfree, halvere tobakkskvoten på taxfree, og i tillegg øke tobakksavgiften med fem prosent.

– Det er mulig jeg erter på meg noen helsepolitikere nå, men jeg mener faktisk at nordmenn betaler nok, og vel så det, for tobakk. Jeg er ser ingen grunn til å hvert eneste år grave stadig dypere i lommeboken til de som kjøper tobakksvarer, sier Bjørnstad.

Formueskatten økes kraftig

Ap tar også inn 5,4 milliarder kroner ved å øke formuesskatten kraftig. Bjørnstad påpeker imidlertid at de fleste som betaler formuesskatt faktisk ikke er superrike.

– Mange av de som betaler formueskatt er ganske vanlige småbedriftseiere som har formuen bundet opp i maskiner, bygninger og produksjonsutstyr. Å øke formuesskatten for disse er rett og slett næringsfiendtlig, sier Bjørnstad, og fortsetter:

– I tillegg er det svært mange pensjonister som sitter på moderate formuer, typisk i form av bolig og sparepenger, etter et langt liv i arbeid. Dette er også en stor gruppe som må plukke opp en god del av skatteregningen fra Ap, poengterer Bjørnstad.