Foto av Åshild Bruun-Gundersen

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Belønner valgfrihet i eldreomsorgen

Regjeringen vil nå etablere en belønningsordning til kommuner som innfører fritt brukervalg. Målet er å sikre mer valgfrihet i eldreomsorgen.

I budsjettenigheten for 2020 fikk FrP gjennomslag for å etablere en belønningsordning til kommuner som innfører fritt brukervalg. Helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen forteller at målet er at flere kommuner skal innføre valgfrihet i eldreomsorgen.

– FrP vil ha mer valgfrihet inn i eldreomsorgen. Kommuner som lar de eldre bestemme selv hvem som skal gi dem omsorgstjenester, får nå 500 000 kroner i belønning for det, sier Bruun-Gundersen.

Valgfrihet er en viktig verdi

Bruun-Gundersen slår fast at frihet for enkeltmennesket er en grunnleggende verdi for Fremskrittspartiet og at partiet vil flytte mer makt fra politiske eliter til folk flest.

– Hvert enkelt menneske er bedre i stand til å bestemme hva som er rett for seg og sine nærmeste. Det endrer seg ikke når man blir eldre og hjelpetrengende. Vi vil ha færre kommuner som overstyrer hverdagen til eldre mennesker, og flere kommuner som anerkjenner at eldre mennesker klarer å bestemme selv, sier Bruun-Gundersen.

Vil ha mer valgfrihet lokalt

Bruun-Gundersen håper at Fremskrittspartiet lokalt i kommunene kan få flertall for å innføre valgfrihet i eldreomsorgen med denne belønningsordningen.

– Dette var en viktig seier for FrP i statsbudsjettet. Vi ønsker et mer variert omsorgstilbud i kommunene og reelle valgmuligheter for eldre pleietrengende mennesker, særlig innen hjemmesykepleie og sykehjem, sier Bruun-Gundersen.

Få kommuner lar eldre bestemme

Det finnes i dag ingen årlig registrering som viser hvilke kommuner som har innført fritt brukervalg for hjemmetjenester eller sykehjem. I 2016 var det kun 5 kommuner i Norge lot de eldre velge sykehjem selv, mens 26 kommuner har innført fritt brukervalg i hjemmetjenesten.

– Fritt brukervalg handler om at eldre hjelpetrengende mennesker selv kan velge hvilken aktør som skal levere hjemmesykepleie til dem, offentlig eller privat. Kommunens vil fortsatt ha ansvar for at tjenesten er forsvarlig og at brukerne får de tjenestene de har krav på, sier Bruun- Gundersen.