Foto av Jon Georg Dale.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Færre ulykker med tunge kjøretøy

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Derfor er jeg glad for at vi nå har gjennomført mange tiltak overfor transportbransjen og at det blir færre ulykker med tunge kjøretøy, sier Jon Georg Dale.

Fra 2012 til 2018 har antallet veitrafikkulykker hvor vogntog er innblandet gått ned med 55 prosent, fra 241 til 109. Samferdselsminister Jon Georg Dale mener at dette er et tydelig tegn på at trafikksikkerheten kan bedres gjennom å stille krav til de som ferdes på veien.

– FrP vil ha farlige vogntog bort fra norske veier. Derfor har tiltak mot dårlige skodde vogntog og tiltak overfor transportbransjen vært høyt prioritert siden denne regjeringen tiltrådte. I denne perioden har antallet ulykker med tunge kjøretøy også gått ned, sier Dale, og legger til:

– Samtidig er det viktig å understreke at én ulykke er én for mye, og derfor kan vi ikke si oss fornøyd før vi har nådd nullvisjonen. Arbeidet for å bedre trafikksikkerheten må fortsette, sier Dale.

Først i verden med nye dekk

Tiltakene som regjeringen har gjennomført de siste årene inkluderer blant annet strengere krav til dekk, flere kontroller og økte gebyrer.

– FrP i regjering har skjerpet kravene til vinterdekk på tunge kjøretøy, og nå vil vi skjerpe kravene ytterligere. 15. november 2020 blir Norge det første landet i verden som krever bruk av de beste vinterdekkene for tungbil, dekk merket med det såkalte "alpesymbolet". Vi har også økt gebyrene flere ganger og innført tiltak som gjør det mulig å holde tilbake vogntog fra veiene våre som ikke fyller de strenge kravene i Norge, sier Dale.

Overrepresentert i dødsulykker

Tungbiler står for omtrent syv prosent av samlede antall kjøretøy innblandet i veitrafikkulykker på norske veier i perioden 2014 til 2018. Samtidig er tungbiler involvert i underkant av 30 prosent av dødsulykkene på norske veier.

– Når det skjer en trafikkulykke med et tungt kjøretøy, kan dette fort få fatale konsekvenser. Derfor er det viktig at vi gjør alt vi kan for å sikre at sjåfører som ferdes med tungbil på norske veier er godt forberedt på norske forhold, sier Dale.

Dette er tiltakene som er gjennomført siden 2013:

  • Økt satsingen på kontrollvirksomhet av tunge kjøretøy. I statsbudsjettet for 2020 styrkes kontrollvirksomheten i Statens vegvesen med 20 millioner kroner, for å sikre enda mer kontrollaktivitet i vinterperioden. I vintersesongen fokuserer Statens vegvesen særlig på kontroll av dekk, kjetting, bremser og egnethet for å hindre ulykker og at tunge kjøretøy kjører seg fast.
  • Satset på risikobaserte kontroller for å sikre bedre kvalitet og mer målrettet kontroll av kjøretøy.
  • Styrket samarbeidet mellom vegvesenet, politiet, arbeidstilsynet, tolletaten og skatteetaten om kontroll på vegtrafikkområdet, blant annet gjennom at samhandlingsplaner mellom etatene er iverksatt i 2019. Tollmyndighetene har også fått delegert myndighet til å kontrollere vinterdekk.
  • Innført strengere krav til dekk og utstyr. Det er nå krav til vinterdekk på alle aksler på tunge kjøretøy i tillegg til på tilhengerne.
  • Skjerpet og økt gebyrene for brudd på kravene til dekk- og kjettingutrustning. Fram til nylig har en for eksempel kun fått ett gebyr selv om en mangler fem kjettinger. Nå vil en få fem.
  • Sørget for at Norge blir første land i verden som krever bruk av de beste vinterdekkene merket med det såkalte "alpesymbolet" for tungbil fra 15. november 2020. De nye dekkravene blir innført med så kort omstillingsperiode som mulig. Tyskland og Sverige har innført samme krav, men med en vesentlig lengre overgangsperiode, fram til 2024.
  • Styrket retten til å holde tilbake kjøretøy som ikke tilfredsstiller norske krav. Ved behov tas det nå i bruk hjullås, slik at kjøretøy kan holdes fysisk tilbake.
  • Jobbet systematisk opp mot EU-systemet over flere år for å få på plass styrkede krav til vinterkompetanse for utenlandske sjåfører. Dette har Norge vunnet fram med. Fra 2020 vil det bli stilt styrkede krav til vinterkompetanse i yrkessjåførutdanningen.
  • Etablert et informasjonsopplegg overfor utenlandske sjåfører om vanskelige kjøreforhold på vinteren, og gjennom kampanjen "trygg trailer" får transportbedriftene informasjon om kravene til utstyr, slik at de selv kan foreta en enkel sjekk av "sine" lastebiler.