Foto. Åshild Bruun-Gundersen

Foto: FrP

FrP anerkjenner naprapater og osteopater

Etter pådriv fra FrP har osteopater og naprapater fått lov til å søke om offentlig autorisasjon på ny. – Jeg forventer at dette er ...

FrP har i flere år kjempet for at naprapater og osteopater skal få offentlig godkjenning og autorisasjon som helsepersonell. Nå har saken fått drahjelp fra Nordisk råd, som nylig enstemmig støttet opp om at osteopater skal få en egen nordisk autorisasjonsordning. Av de andre landene i Norden har allerede Island, Finland og Danmark gitt osteopater offentlig autorisasjon.

– Tusenvis av nordmenn har fått bedre livskvalitet og god helsehjelp som følge av behandling hos naprapater og osteopater. Disse behandlingene har god dokumentert helseeffekt og da må vi også kunne anerkjenne det gjennom å gi offentlig autorisasjon også her i Norge, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Forventer en snarlig løsning

Hvert år er det over 1,1 millioner behandlinger som utføres av naprapater og osteopater. Helsebyråkratiet og andre partier har lenge tviholdt på at yrkesgruppene ikke skal godkjennes inn under den offentlige autorisasjonsordningen. Nå ser det endelig ut til å snu.

– FrP har fått gjennomslag for å gi forbundene en ny behandling av søknader. Helsedirektoratet skal konkludere i løpet av november. Jeg forventer at de nå sier JA til dette, sier Bruun-Gundersen.

Mer valgfrihet og økt trygghet

Den viktigste grunnen til å gi naprapater og osteopater offentlig autorisasjon, er for å ivareta pasientsikkerhet og for å fjerne alternativ-stempelet.

– Dette er ikke alternativ behandling. Det kreves lang utdannelse og behandlingstilbudet kan sammenlignes med fysioterapeuter og kiropraktorer. I Danmark, Finland og Island er osteopati definert som en ordinær del av det offentlige helsevesenet. Det får være opp til pasientene selv å velge det tilbudet som passer best for sine muskel- og skjelettlidelser, sier Bruun-Gundersen, og fortsetter:

– Med autorisasjon på plass kan det stilles krav om 4-årig høyskoleutdanning og standarder for praktisering av disse helseyrkene i Norge. Det er viktig for pasientene å vite at de kommer til autorisert helsepersonell når de får behandling, sier Bruun-Gundersen.

Støtte fra de nordiske landene

Bruun-Gundersen er veldig glad for at et samlet Nordisk råd nå har blitt enige om å anerkjenne osteopater.

– Felles nordiske rammer for osteopater vil øke pasientsikkerheten og fastlegge standarder og utdannelse og praktisering. Det aller viktigste for oss er å gi folk behandling som virker, og sikre at de kan stå lengre i jobb eller komme raskere tilbake. Det er det helsevesenet skal være til for, sier Bruun-Gundersen.

– Alle nordiske land er nå enige om at vi vil ha en felles autorisasjonsordning. Dette er ikke bare en sak som er viktig for den enkelte behandler, men også for å sikre økt trygghet og kvalitet til pasientene, sier FrPs gruppeleder i Nordisk råd, Helge André Njåstad.