Foto av Silje Hjemdal.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Gratulerer med mannsdagen!

– Menns likestillingsutfordringer kan ikke skyves under teppet, sier Silje Hjemdal.

19. november markeres den internasjonale mannsdagen. FrPs likestillingspolitiske talskvinne Silje Hjemdal mener at mannsdagen fortjener å tre ut av skyggen fra kvinners likestillingskamp.

– Vi skal ikke godta av kvinner diskrimineres i samfunnet. Men det skal vi heller ikke når det er mennene som diskrimineres. En selvfølge som ofte glemmes er at likestilling gjelder begge kjønn, sier Hjemdal, og fortsetter:

– Selv om vi står midt i den viktige kampen mot kvinnediskriminering, kan vi ikke lukke øynene for de tilfeller der diskriminering går ut over menn. Det er ingen grunn til å godta diskriminering – uansett. Menns likestillingsutfordringer kan ikke skyves under teppet, hverken i arbeidslivet eller i familielivet, sier Hjemdal.

Samværssabotasje må bekjempes

Kampen for menns rettigheter har en særlig lang vei å gå innen familielivet. Derfor er Hjemdal glad for at FrP tar kampen mot samværssabotasje på alvor.

– Alle barn som er så heldige at de har en god far fortjener at han er en del av livet deres. I tilfeller der mor og far skiller lag, har far svekket sannsynlighet for å få fortsette å bidra som omsorgsperson. Hvis mor saboterer spørsmålet om samvær for barna, har far generelt lite han skulle sagt, sier Hjemdal.

I Granavolden-plattformen fikk FrP gjennomslag for at sabotasje av samvær i større grad bør få økonomiske konsekvenser. Det vil være med på å fjerne økonomiske motiver for å drive en konflikt i spørsmålet om bosted og samvær for barna.

Ny barnelov skal likestille foreldre

Regjeringen har også satt ned et utvalg som skal modernisere barneloven. Utvalget skal «foreta en helhetlig vurdering av barneloven og komme med forslag til en moderne og tidsriktig barnelov. I den nye loven skal foreldre være likestilte som foreldre, omsorgspersoner og forsørgere. Hensynet til barnets beste skal være avgjørende.»

– Vi trenger blant annet tydelige og klare regler for likestilt foreldreskap. Så sant begge er gode og omsorgsfulle foreldre, er jeg opptatt av at barnet har en rett til samvær med begge foreldre, sier Hjemdal, og fortsetter:

– I tilfeller der mor og far skiller lag, har far svekket sannsynlighet for å få fortsette å bidra som omsorgsperson. Dette er et brudd på likestillingen som må tas på alvor. FrP mener at begge foreldrene er viktige omsorgspersoner i barns liv, og dette bør reflekteres i utvalgets modernisering av barneloven, sier Hjemdal.