Foto av Siv Jensen.

Foto: Elin Eike Worren

Ingen avgift på veldedighet

Skattedirektoratet ville kreve inn sukker-, miljø- og emballasjeavgift på donasjon til Matsentralen. Nå rydder finansminister Siv Jensen opp.

NRK skrev nylig om Peeter Sormul, som driver gløggfabrikk på Steinkjer. Han ønsket å donere gløgg med kort holdbarhet til Matsentralen, men fikk beskjed fra Skattedirektoratet om at donasjonen ville være avgiftsbelagt. Nå varsler Siv Jensen at regjeringen skal endre regelverket.

– Dette handler om å bruke sunn fornuft. Dersom vi krever inn avgift på donasjoner av matvarer vil disse i stedet bare ende opp i søpla. Jeg synes det er bra at produsenter og importører gir bort varer de ikke får solgt, og vi må legge til rette for at det blir attraktivt for næringslivet vårt å tenke veldedighet. Derfor har jeg varslet at disse avgiftsreglene skal endres, sier Jensen.

Regelendringen vil frita matgaver til veldedighet for avgifter knyttet til sjokolade- og sukkervarer, alkoholfrie drikkevarer, drikkevareemballasje og sukker, og varsles gjennomført i god tid før jul.

– Julen er en tid for omtanke, og det er mange i samfunnet vårt som sliter med å få endene til å møtes. Jeg håper at Peeters donasjon kan bidra til å skape litt glede hos noen av de som trenger det aller mest, sier Jensen.