Foto av Åshild Bruun-Gundersen.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Pasientene i fokus

Vi lever lengre, vi blir eldre og vi forventer mer. Den nye helse- og sykehusplanen gir en retning for hvordan vi skal møte dette.

– Noen har lett for å undervurdere pasientens evne til, og ønske om, å ta del i beslutninger om egen helse og å mestre egen tilstand. Det er pasientene som er eksperter på eget liv. Nå legger vi til rette for at pasienten kan være en aktiv deltaker i helse- og omsorgstjenestene, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen, og fortsetter:

– Vi ønsker å sette pasienten i fokus, ikke systemene. For pasientene er det ikke viktig om det er kommunen, helseforetaket eller private som utfører tjenesten. Det viktigste for dem er at de blir friske, sier Bruun-Gundersen

Vi trenger bedre ressursbruk

Norge kommer i fremtiden til å mangle arbeidskraft i helsevesenet, og da spesielt sykepleiere og helsefagarbeidere. Derfor blir effektiv ressursbruk et nøkkelord, samtidig som FrP er tydelige på at norske universiteter må prioritere studieplasser innen helseyrker

– Fremskrittspartiet mener at norske utdanningsinstitusjoner må prioritere flere studieplasser innen medisin og sykepleie. Dette er populære studier hos ungdom, samtidig som behovet i arbeidsmarkedet er stort. Da må norske universiteter prioritere flere studieplasser på disse utdanningene, og heller nedprioritere andre studier hvor arbeidslivet har mindre behov, sier Bruun-Gundersen.

Nye helsefelleskap for bedre samhandling

Det er også en realitet at fremtidens helsevesen vil måtte behandle flere pasienter. Bruun-Gundersen påpeker at en bærekraftig helsetjeneste forutsetter at vi tar i bruk ny teknologi og bruker kompetansen hos de ansatte best mulig for å løse oppgavene mer effektivt.

Nå opprettes det 19 helsefellesskap som skal få sykehusene og kommunene til å samhandle bedre. Representanter fra sykehus, kommuner, fastleger, pasienter og brukere skal sammen planlegge og utvikle tjenestene for å finne gode lokale løsninger, sier Bruun-Gundersen, og legger til:

– I tillegg ønsker FrP at folk som ikke møter til avtalte timer, skal betale høyere gebyrer. Det er et stort problem at folk ikke dukker opp til avtalene sine. Om alle hadde møtt opp til timene eller meldt ifra om de var forhindret, kunne helsekøen trolig vært borte, sier Bruun-Gundersen.

Vil ta i bruk mer teknologi

Bruun-Gundersen forventer at ny teknologi skal gjøre sykehusdrift mer effektivt fremover. I tillegg mener hun at det kan frigis ressurser dersom man tenker nytt rundt hvordan tjenester tilbys.

– Fremskrittspartiet er teknologioptimister og innenfor helseteknologi har vi mye å se frem til. Pasienter som ønsker det vil snart kunne ta e-konsultasjoner med legen sin hjemmefra, noe som vil spare pasienter og helsevesenet for mye unødig tidsbruk. Trygghetsteknologi vil gi eldre personer bedre hjelpemidler og gjøre det enklere og tryggere å bo lengre hjemme, sier Bruun-Gundersen, og fortsetter:

– Kunstig intelligens vil bidra til å redusere helsebyråkratiet kraftig, bruk av roboter kan gi tryggere operasjoner og mer helsehjelp vil kunne gjennomføres hjemme. Det er viktig å legge til rette for nyutvikling på dette området og her skjer det allerede mye spennende, sier Bruun-Gundersen.