Foto. Sylvi Listhaug

Foto: FrP

Statlig eldreomsorg i flere kommuner

Statlig finansiering av eldreomsorgen har lenge vært FrPs hjertebarn. Nå vil regjeringen utvide forsøksprosjektet til seks nye kommuner.

– FrP i regjering er opptatt av at våre eldre skal ha en trygg og verdig alderdom. Når vi ser at forsøket med statlig finansering har gitt gode resultater, både for de ansatte og de eldre i kommunen, er det viktig for oss å forlenge og utvide forsøket, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Invitasjon til seks nye kommuner

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen midler til utvidelse av forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene. De seks nye kommunene som inviteres inn i prosjektet må søke om deltakelse innen 1. februar 2020, med oppstart 1. juli 2020.

– Fremskrittspartiet vil at alle eldre skal få en verdig alderdom, uansett hvilken kommune de bor i. Dette vil vi sikre gjennom statlig finansiering, slik at eldreomsorgen ikke lenger kan bli en salderingspost i kommunebudsjettene. Derfor er jeg glad for at vi nå utvider forsøket til ytterligere seks kommuner, sier Listhaug.

FrPs modell fungerer

Stjørdal, Os, Selbu og Lillesand har deltatt i forsøket med statlig finansiering siden 2016, og alle fire kommunene er storfornøyde med ordningen. De får derfor fortsette i forsøket.

– Jeg er glad for at kommunene som deltar er fornøyde og at ansatte melder om bedre samarbeid, økt kompetanse og at brukerne involveres mer. Det er viktig for å styrke kvaliteten på tilbudet. Derfor vil vi invitere seks nye kommuner til å delta i forsøket. Jeg håper mange kommuner søker om å delta, sier Listhaug.