Foto av Silje Hjemdal.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Uaktuelt med muslimsk barnevern

Silje Hjemdal er soleklar på at det er helt uaktuelt å opprette muslimske barnevernsinstitusjoner. – Vi skal overhodet ikke akseptere slike religiøse særkrav, sier hun.

I en artikkel i Vårt Land den 5. oktober tar lederen av Islamsk Råd Norge (IRN) til orde for å opprette muslimske barnevernsinstitusjoner. FrPs familiepolitiske talskvinne, Silje Hjemdal, slår fast at for Fremskrittspartiet er det uaktuelt å segregere sårbare barn og unge for å tekkes religiøse særkrav.

– Dette er enda et eksempel på muslimske særkrav som kan få uheldige konsekvenser for integreringen, sier Hjemdal.

Barnas beste

– Barn som ikke kan bo i egen familie trenger trygge og omsorgsfulle omgivelser som gir dem kunnskap til å leve gode liv i det norske samfunnet når de blir voksne. Da er det essensielt at barn behandles likt og ikke sorteres inn i ulike grupper, slik Islamsk Råd her foreslår, sier Hjemdal.

I Vårt Land argumenterer lederen for Islamsk Råd Norge for at å opprette muslimske barnevernsinstitusjoner vil kunne «gjøre foreldrene trygge på at barna får en oppdragelse i tråd med de verdier de selv står for». Hjemdal mener forslaget fra Islamsk Råd Norge er med på å skape et «oss-og-dem-samfunn», som er uheldig både for barna og samfunnet.

– Barnevernet handler om barnas beste. Islamsk Råd Norge kjemper åpenbart ikke barnas sak når de konsentrerer seg om at foreldrene skal være trygge på at barna oppdras i tråd med verdier de selv står for. Hvilke verdier er det IRN snakker om, som det norske samfunnet ikke kan gi, spør Hjemdal.

Aksepterer ikke særkrav

Hjemdal mener forslaget fra IRN er et religiøst særkrav som ikke skal aksepteres.

– Vi kan overhodet ikke akseptere slike særkrav. Hva blir det neste? Det blir helt feil å kreve barnevernsordninger spesialtilpasset enhver religion eller kulturell bakgrunn, sier Hjemdal.

Hjemdal er fornøyd med at også regjeringen, ved barne- og familieministeren, har satt foten ned i denne saken. Hun mener det viser at det nytter med FrP i regjering.

– Det er bra at regjeringen slår fast at det er uaktuelt å segregere barnevernet. Jeg ville ansett det som uaktuelt for FrP å sitte i regjering og vedta slikt. Det at regjeringen sier bestemt nei til opprettelse av egne muslimske barnevernsinstitusjoner viser at det nytter med FrP i regjering, avslutter Hjemdal.