Foto av Jøran Kallmyr.

Foto: Elin Eike Worren

Varsler nye tiltak mot gjengkriminalitet

– Kriminalitetsbildet i Sverige kan lett smitte over til oss. Vi må gjøre tiltak i dag, hvis vi skal unngå svenske tilstander i morgen, sier justisminister Jøran Kallmyr.

Om lag 5000 kriminelle aktører og 200 kriminelle gjenger var aktive i Sverige i 2018, og nylig varslet danske myndigheter at de ville innføre grensekontroll for å forhindre svenske tilstander i Danmark. Justisministeren er tydelig på at utfordringene i Sverige også burde bekymre Norge.

– Kriminalitetsbildet vi ser i Sverige er svært alvorlig. I fjor ble 44 personer skutt og drept i Sverige, og svensk politi har over 500 uløste drapssaker. Dette står i sterk kontrast til situasjonen vi har i Norge, men det betyr ikke at vi kan sette oss tilbake og tenke at de svenske tilstandene aldri kan spres over grensen, sier Kallmyr.

Gjengene skal knuses

Fem tiltak mot gjengkriminalitet

  • Opprette et nasjonalt gjengprosjekt
  • Innføre forbud mot deltakelse i kriminelle gjenger
  • Gi utvidet adgang til å utvise kriminelle utlendinger
  • Skjerpe reaksjonene overfor ungdomskriminelle
  • Kombinere oppholdsforbud og besøksforbud med fotlenke
Justisministeren foreslår nå å innføre fem nye tiltak mot gjengkriminalitet. Målet er å forhindre svenske tilstander i Norge.

– Det første vi vil gjøre er å få på plass et nasjonalt gjengprosjekt. Det betyr at vi formaliserer et samarbeid mellom Politidirektoratet og Riksadvokaten for å sikre målrettet innsats mot gjengkriminelle, sier Kallmyr, og fortsetter:

– I tillegg er vi i gang med å utrede et forbud mot deltakelse i kriminelle gjenger etter inspirasjon fra terrorlovgivningen. I løpet av neste år vil vi ha et forslag på plass til Stortinget, som skal gi politiet hjemmel til å slå ned på rekruttering og deltagelse i kriminelle organisasjoner, sier Kallmyr.

Kriminelle utlendinger skal utvises

Det er godt kjent at Oslo allerede har et gjengproblem. Kallmyr frykter at dette problemet kan forverres dersom svenske gjengkriminelle også etablerer seg i hovedstaden. Derfor ønsker han å gi utvidet adgang til å utvise utlendinger med midlertidig og permanent oppholdstillatelse for blant annet ulovlig bevæpning på offentlig sted.

– Med FrP i regjering er 15 000 kriminelle sendt ut av landet og kriminaliteten har gått ned med over 15 prosent. Likevel ser vi at dagens lovverk ikke er effektivt nok i møte kriminelle utlendinger som vil komme til Norge for å begå kriminalitet. Derfor mener jeg at vi må stramme inn utvisingsreglene ytterligere, blant annet gjennom å sikre at ulovlig bæring av kniv er grunnlag for utvisning fra Norge, sier Kallmyr.

Vil ungdomskriminaliteten til livs

Kallmyr er også bekymret over at det er mange unge gjengangere i gjengmiljøet i Oslo. Derfor mener han at det er på tide å skjerpe reaksjonene overfor ungdomskriminelle.

– Kriminalitet må få konsekvenser. Derfor vil vi fjerne kravet til samtykke for ungdomsoppfølging og ungdomsstraff, og i statsbudsjettet for 2020 ligger det inne midler til å sikre en utvidelse av antall fengselsplasser for unge under 18 år, sier Kallmyr.

Et siste forslag fra justisministeren er å kombinere oppholdsforbud og besøksforbud med fotlenke.

– Vi må tenke nytt for å få til en effektiv håndhevelse av oppholdsforbudet. Gjennom å gi ungdommer som er dømt til ungdomsstraff en fotlenke, kan de ikke bevege seg inn i områder der de har besøksforbud uten at politiet blir varslet. Dette kan for eksempel være på en skole de tidligere har solgt dop eller på kjøpesenteret hvor de har utøvd vold og utpressing, sier Kallmyr.