Foto. Erlend Wiborg

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Vil sikre rett til pleiepenger ved barnets død

– Foreldre som har omsorg for alvorlig syke barn skal ha økonomisk trygghet, sier Erlend Wiborg.

Regjeringen foreslår nå å gjeninnføre ordningen med rett til pleiepenger i tre måneder etter barnets død for foreldre som har mottatt fulle pleiepenger i minst tre år. Denne ordningen forsvant som følge av pleiepengereformen i 2017, og konsekvensen er at flere familier har blitt satt i en vanskelig situasjon.

Erlend Wiborg, som leder Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, er glad for at regjeringen tar tak i dette problemet.

– Å miste et barn er grusomt, uansett årsak. Hvor lang tid det tar før man blir i stand til å gjenoppta en normal tilværelse vil variere, og mange trenger tid for å komme seg tilbake i arbeidslivet. FrP er derfor glade for at regjeringen nå gjør endringer i pleiepengeordningen for å sikre at foreldre kan beholde sin økonomiske trygghet når de opplever å miste det aller kjæreste de har, sier Wiborg.

Skal slippe å sykemelde seg

I dag må foreldre som mister et barn etter å ha mottatt pleiepenger søke om sykepenger, på lik linje med andre foreldre som mister barn i sykdom eller ulykke. Nå foreslår altså regjeringen å gjeninnføre den tidligere ordningen for langvarige mottakere av pleiepenger. I tillegg utvides ordningen slik at alle foreldre som har mottatt pleiepenger er garantert seks ukers utvidet støtte.

– Foreldre som pleier alvorlig syke barn står ofte utenfor arbeidslivet, og vil derfor trenge lengre tid på å komme tilbake i arbeid. Det er derfor viktig og riktig at denne gruppen får rett til pleiepenger i en lengre periode, sier Wiborg.

En viktig reform

Wiborg understreker at pleiepengereformen som helhet har innebært en utvidelse av retten til pleiepenger.

– Med FrP i regjering er pleiepengeordningen styrket betydelig, og dobbelt så mange barn og familier kommer inn under denne ordningen som følge av reformen. Målet var aldri at noen skulle miste rettigheter de allerede har, og derfor er jeg glad for at regjeringen nå tar grep for å ivareta rettighetene til de familiene som opplever å miste et barn, sier Wiborg.