Foto. Gisle Meininger Saudland

Foto: FrP

Vrakpant på fritidsbåter er en stor suksess

I 2017 fikk FrP gjennomslag for å innføre vrakpant på kasserte fritidsbåter. To år senere har over 20 000 båter blitt levert inn til godkjente mottak.

Skadelig søppel og avfall i sjøen er et av de største miljøproblemene i Norge. For Fremskrittspartiet i regjering har det derfor vært viktig å finne frem fornuftige tiltak som kan redusere marin forsøpling.

Ett av disse har vært å innføre vrakpant på fritidsbåter. Miljøpolitisk talsmann Gisle Saudland mener at denne ordningen har vært en stor suksess.

– På bare to år har dette tiltaket bidratt til at over 20 000 fritidsbåter har blitt levert inn på en forsvarlig måte. Dette har uten tvil bidratt til mindre skadelig avfall i sjøen, og har trolig spart både dyreliv og mennesker for unødvendig forurensning, sier Saudland, og legger til:

– Det er godt å se at relativt enkle tiltak kan gjøre så mye bra for miljøet. Ikke bare bidrar ordningen til mindre marin forsøpling, men de godkjente mottakene får også muligheten til å gjenvinne deler av båtene til nye produkter. Det er vanskelig å betegne denne ordningen som noe annet enn en stor suksess, sier Saudland.

Som følge av den store pågangen fra båteiere som ønsker å levere inn sine båter til godkjente mottak, ønsker Saudland nå å utvide ordningen.

– Vi er nå nødt til å se på hvordan vi kan utvide denne populære ordningen. I takt med et stadig økende miljøengasjement i befolkningen, er det god grunn til å tro at etterspørselen etter vrakpantordningen bare vil fortsette å stige, avslutter Saudland.