Foto Morten Stordalen

Foto: FrP

FrP bygger landet

I statsbudsjettet for 2020 fortsetter regjeringen den historiske satsingen på ny og moderne vei, samtidig som vedlikeholdet økes ytterligere.

Onsdag 11. desember behandler Stortinget regjeringens forslag til samferdselsbudsjett for 2020. Samferdselspolitisk talsmann Morten Stordalen er glad for å konstatere at FrP i regjering har gjort vei til en budsjettvinner.

– Med budsjettet vi vedtar i dag har veisatsingen økt med over 80 prosent. Det hadde aldri skjedd uten FrP i regjering, sier Stordalen.

I tillegg til å bygge rekordmye ny og moderne motorvei, sørger FrP for at vedlikeholdsetterslepet på riksvei går ned for første gang på flere tiår.

– I 2020 vil etterslepet ha gått ned med totalt 7,7 milliarder siden vi tok over Samferdselsdepartementet. Med FrP i regjering lukter det asfalt i hele landet, sier Stordalen.

Stordalen er klar på at FrP er bilistenes parti.

– Bilen er ikke et luksusgode, men en nødvendig del av folks hverdag. Gode og trygge veier er viktig for velferden vår. For næringslivet i distriktene er infrastruktur avgjørende for vekst og verdiskaping. Veien bringer varer frem og veien bringer folk sammen, sier Stordalen.

Nye Veier er en stor suksess

Veiutbyggingsselskapet Nye Veier var FrPs hjertebarn og ble opprettet til store protester fra opposisjonen. Stordalen minnes blant annet at Senterpartiet kalte denne satsingen et luftslott.

– Fasiten er at Nye Veier er en suksess som har revolusjonert veiutbyggingen i Norge. Når Nye Veier kommer i mål med prosjektene sine, vil de ha spart samfunnet for om lag 28 milliarder kroner, samtidig som byggetiden er nærmest halvert. Besparelsen Nye Veier har gjort tilsvarer prisen for rundt 100 kilometer med firefelts motorvei, sier Stordalen.

Nye Veier har også klart å bygge veier med høyere standard enn tidligere. Veier bygges nå med fire felt fremfor to, og med fartsgrense på 110 km/t i stedet for 90 km/t.

– Dette gir både samfunnsøkonomisk gevinst gjennom en mer effektiv transport av mennesker og varer, samtidig som det øker trafikksikkerheten. Med Nye Veier bygger vi høyere standard til lavere pris. Denne satsingen hadde aldri skjedd uten FrP i regjering, sier Stordalen.

Rekordstor veisatsing

Stordalen er fornøyd med at regjeringen har hatt en bevisst satsing på å bygge moderne motorveier med fire felt.

– Firefeltsveier er de tryggeste veiene vi har, samtidig som de sørger for at folk og varer kommer raskt frem. Likevel vil de rødgrønne partiene strupe satsingen på firefelts motorvei. Det er dårlig nytt for både bilister og næringsliv, sier Stordalen.

I 2019 åpner regjeringen om lag 84 kilometer med firefelts motorvei, noe som er soleklar rekord.

– Til sammenligning fantes det bare 73 kilometer med motorvei i Norge i 1990. Nå er vi oppe i totalt over 700 kilometer, sier Stordalen.

Verdens tryggeste veier

Selv om firefelts motorvei gir oss raskere og mer effektiv transport av varer og mennesker, mener Stordalen at trafikksikkerhet er det kanskje viktigste argumentet for å ruste opp hovedveinettet.

– På hovedveistrekninger som tidligere var kjent som «dødsveier» er det nå nesten ikke dødsulykker lenger. Gjennom å ruste opp veinettet unngår vi mange tragedier. Blant alle OECD-land er det nå Norge som har færrest dødsfall i trafikken per 100 000 innbyggere. Slik har det ikke alltid vært, sier Stordalen.

Stordalen er også glad for å konstatere at FrP i regjering har sørget for å gjøre moderne og trygge biler billigere.

– Vi vil ikke at bilistene skal være statens melkeku, og nå viser vi i praksis at en moderne, trygg og miljøvennlig bilpark fint lar seg kombinere med lavere avgifter og billigere biler for folk flest, sier Stordalen.