Terje Halleland. Foto

Foto: FrP

FrPs tre krav til klimatoppmøtet

Denne uken startet årets klimatoppmøte i Madrid. I den forbindelse fremmer energipolitisk talsperson Terje Halleland tre klimakrav han mener statsråd Ola Elvestuen bør ta med seg når han forhandler på Norges vegne.

1) Adresser svakhetene ved Parisavtalen

Mens EU har forpliktet seg til å kutte over 40 prosent av klimagassutslippene frem mot 2030, viser framskrivninger at Kina vil øke sine utslipp med rundt 35 prosent i samme tidsperiode.

– Jeg mener at Parisavtalen dessverre innehar store mangler. Mens Norge og europeiske land har forpliktet seg til tidenes mest ambisiøse klimaavtale og kutter utslipp i et rekordtempo, kan land som Kina og India med Parisavtalen i ryggen fortsette utslippsfesten i flere år fremover, sier Halleland, og fortsetter:

– Vi vil få store problemer med å nå de globale klimamålene dersom 1.4 milliarder kinesere og 1.3 milliarder indere ikke forplikter seg til større kutt. Klimatoppmøtet i Madrid kan gi oss en glimrende mulighet til å adressere svakhetene ved Parisavtalen, og jeg forventer at Elvestuen benytter denne muligheten til å kritisere de store hullene i avtalen.

2) Ingen nye særnorske forpliktelser

På tidligere klimatoppmøter har de europeiske landene, inkludert Norge, påtatt seg særavgifter og overambisiøse mål sammenlignet med resten av verden.

– Dette har bare begrenset effekt på de globale klimagassutslippene og virker ikke minst konkurransevridende i disfavør norske bedrifter. Jeg forventer at enhver ny norsk forpliktelse også må forplikte andre land utenfor det europeiske markedet, sier Halleland.

3) Styrk arbeidet for et globalt fellesmarked som også omfatter folkerike land

Kun 8 prosent av verdens klimagassutslipp er i dag regulert gjennom systemer for utslippskvoter.

– Klimautfordringene er en av vår tids aller største utfordringer. Europeiske land har i løpet av de siste årene redusert sine klimagassutslipp betraktelig, i stor grad på grunn av et velfungerende kvotesystem. Å ta i bruk markedsmekanismene på denne måten bør være et forbilde for resten av verden, sier Halleland, og legger til:

– Elvestuen bør i løpet av klimatoppmøtet ta til orde for at det igangsettes multilaterale samtaler for å få i gang et internasjonalt kvotemarked som også omfatter folkerike land i Asia og Sør-Amerika.