Romjulsportrettet: Jøran Kallmyr

– Jeg har en ambisjon om å gå 20 mil på ski i løpet av julen, sier Jøran.

Tradisjonell jul i norsk natur

Justisminister Jøran Kallmyr tilbringer julehøytiden sammen med familien i fredelige omgivelser på hytta.


Jøran gleder seg over å kunne tilbringe julen på hytta. Der blir det samling med familiemedlemmer han ikke ser så ofte ellers i året.

– Jeg tilhører en typisk norsk storfamilie. Selv har jeg fire barn, og vi koser oss med mine søsken, min kones søsken, våre foreldre, og så blir det en tur til mine besteforeldre i romjulen. Ambisjonen er også å gå 20 mil på ski i løpet av julen, sier Kallmyr.
Norsk politi styrkes med nærmere 400 millioner neste år. Det utgjør en forskjell, og bidrar til å trygge Norge.
Foto av Jøran Kallmyr.

Jøran Kallmyr

  • Født: 1978
  • Fra: Fræna i Møre og Romsdal
  • Yrke: Justis- og innvandringsminister (29. mars 2019-)
  • Utdanning: Advokat
  • Arbeidserfaring: Har innehatt en rekke ulike posisjoner i Oslo-politikken, blant annet som byråd for miljø og samferdsel. Statssekretær i justisdepartementet fra 2014 til 2016, og gikk deretter over til privat næringsliv som partner i advokatfirmaet Ræder.
Jøran mener at det har vært mye å glede seg over i året som har gått. De nye politihelikoptrene er på plass, beredskapssenteret på Taraldrud tar form og det samme gjør nye Agder fengsel. Han beskriver 2019 som et skikkelig «jobbeår» for justissektoren.

– Mye har skjedd, særlig i politiet. Strukturdelen i politireformen var ferdig i fjor, men implementeringen av reformen har fortsatt i 2019. Nettopp det å få mange mennesker til å fungere i nye roller med nye systemer har tatt mye fokus i år. Vi ser likevel nå at det gir resultater, og min opplevelse er at det er flere og flere ansatte i politiet som også ser at dette virker. Det gleder meg, sier Jøran.

Han trekker frem politibudsjettet for 2020 som et skikkelig godt gjennomslag for FrP.

– Norsk politi styrkes med nærmere 400 millioner neste år. Det utgjør en forskjell, og bidrar til å trygge Norge, sier Jøran.

Gjennom et travelt år for justissektoren har Jøran jobbet med mange viktige saker. Men når han tenker tilbake på 2019, minnes han spesielt godt et av de første besøkene han gjorde som justisminister til Barnehuset i Kristiansand, hvor det avholdes tilrettelagte avhør av barn og unge.

– Besøket på Barnehuset i april var en sjokkopplevelse. Synet av de samme små barnestolene som jeg har hjemme, stående inne på et avhørsrom, gjorde et sterkt inntrykk på meg, og det fikk meg til å innse viktigheten av den jobben vi nå gjør i norsk politi. Den viktigste jobben jeg har som justisminister er å sørge for at vi hver eneste dag blir bedre i å avdekke vold og overgrep mot barn, sier Jøran.

Han mener at nettopp dette arbeidet er bærende for politireformen.

– Bedre kvalitet i etterforskningen og iretteføringen av denne typen saker, gjør at vi forhåpentligvis klarer å redde flere barn fra en oppvekst med overgrep og vold. Nå har vi en historisk sjanse gjennom politireformen til å bedre oppvekstvilkårene for barn og unge, og det er noe av det som motiverer meg mest i jobben som justisminister, sier Jøran.
Foto av Jøran Kallmyr foran politihelikopter.
Jøran beskriver 2019 som et spesielt år. Siden dagen han ble utnevnt som ny statsråd i mars har det stort sett gått i ett, både for å komme seg inn i rollen som ny minister og med å gjennomføre en viktig kommunevalgkamp.

– Jeg skulle så gjerne ønsket at vi hadde klart å løfte våre saker i kommunevalgkampen bedre. Våre lokale politikere hadde fortjent et bedre resultat, sier Jøran.

Etter seks år i regjering har FrP fått mange gjennomslag på justisfeltet, men fortsatt er mye ugjort. Jøran mener at det er viktig å skynde seg sakte.

– Jeg forstår den utålmodigheten som mange har, for eksempel med å få på plass nye lovendringer og skjerpede straffer. Men som jurist vet jeg også at en lov som er for dårlig utredet, faktisk kan føre til at domstolen setter til den til side, påpeker Jøran.
Nå har vi sendt ut rundt 40 000 utlendinger, og 15 000 av disse var kriminelle. Det betyr at vi har sendt ut seks kriminelle utlendinger hver dag siden vi kom inn i regjering.
Jøran ser frem til et nytt år i statsrådsstolen, og mener at det er viktig for Norge at FrP får enda flere politiske gjennomslag i året som kommer.

– Det er viktig å holde trykket oppe med å gjennomføre mer FrP-politikk i regjering. Det skal vi få til! Vi skal prioritere tryggheten til folk flest, gjennom å fortsette satsingen på norsk politi og føre en ansvarlig innvandringspolitikk i Norge. Mitt løfte til dere er å sette norske interesser først, sier Jøran.

Justisministeren er tydelig på at FrP har gjort en stor forskjell i regjering. Da de rødgrønne gikk av i 2013 var det over 30 000 utlendinger som oppholdt seg ulovlig i Norge.

– Nå har vi sendt ut rundt 40 000 utlendinger, og 15 000 av disse var kriminelle. Det betyr at vi har sendt ut seks kriminelle utlendinger hver dag siden vi kom inn i regjering, sier Jøran.

Han påpeker også at vi nå har historisk lave asylankomster til Norge, til tross for at det faktisk kom flere til Europa i 2019, enn det gjorde i de årene Norge da tok imot over 10 000 asylsøkere. Med FrP i regjering er ankomstene et sted mellom 2 000 og 2 300 asylsøkere.

– Tenk om SV hadde hatt regjeringsmakt da asylkrisen oppstod i 2015. Kanskje vi har avverget svenske tilstander nettopp fordi det var vi som satt med regjeringsmakten i 2015 og ikke SV, sier Kallmyr, og kommer samtidig med advarsel til de som vurderer å stemme Sp ved neste valg:

– Husk at en stemme på Senterpartiet ikke er en stemme på lavere diesel og bensin. Det er en stemme som kan føre SV til regjeringsmakt. Hva tror du da vil skje med innstrammingene i asyl- og innvandringspolitikken? Eller i kriminalitetspolitikken, der både Sv og Ap nå krever at jeg ikke skal fengsle ungdommer under 18 år? Ønsker du en fortsatt streng linje i justis- og innvandringspolitikken, er det viktig at du støtter FrP også ved neste valg, sier Jøran.