Romjulsportrettet: Jon Georg Dale

– Hos oss har det vært tradisjon å spise pinnekjøtt som jeg har laget, og helst av dyr som jeg har slakta selv, sier Jon Georg.

Kjører hjem til jul

Etter et hektisk år er samferdselsminister Jon Georg Dale glad for å kunne feire jul med familien hjemme i Dalsbygda.


For samferdselsministeren betyr julehøytiden at roen senker seg. Det er en sjelden anledning hvor en travel statsråd, som ofte er på reisefot, får tid og mulighet til å reise hjem til Dalsbygda og møte familien.

– Hos oss leser den yngste juleevangeliet og vi går rundt treet. Vi spiser pinnekjøtt som jeg har laget selv, og helst av dyr som jeg har slakta selv. Dessverre har det ikke vært tid og mulighet til det de siste årene, men det er sånn jeg helst vil ha det i jula. Mellom julemiddagen og pakkene pleier jeg å gå inn i fjøset og gjør litt ekstra stas på sauene – da får de litt ekstra godt å spise på til jul de også, sier Jon Georg.
I 2019 har vi åpnet mer firefelts trafikksikker motorvei enn noen gang før. Vi har også en rekordstor samferdselssatsing, og samferdselsbudsjettet er økt med over 80 prosent siden FrP kom i regjering.
Foto av Jon Georg Dale.

Jon Georg Dale

  • Født: 1984
  • Fra: Dalsbygda i Volda
  • Yrke: Samferdselsminister (31. august 2018-)
  • Utdanning: Svennebrev som kjøttskjærer
  • Arbeidserfaring: Begynte arbeidslivet i næringsmiddelbransjen, og ble valgt inn i kommunestyret som 19-åring. Har tidligere vært politisk rådgiver i FrPs stortingsgruppe, statssekretær i samferdselsdepartementet og finansdepartementet, samt landbruks- og matminister.
Samferdselsministeren er storfornøyd med regjeringens veisatsing gjennom året som har gått. Han påpeker at det aldri har blitt brukt mer penger på samferdsel enn under dagens regjering, og at bilistene nå betaler mindre i veirelaterte avgifter enn det de får igjen.

– I 2019 har vi åpnet mer firefelts trafikksikker motorvei enn noen gang før. Vi har også en rekordstor samferdselssatsing, med en økning i samferdselsbudsjettet på over 80 prosent siden FrP kom i regjering, sier Jon Georg.

Jon Georg forteller at han har fått mulighet til å reise mye i jobben som samferdselsminister. Det siste året generelt, og i valgkampen spesielt, har han truffet svært mange inspirerende FrPere som står på for partiet og stiller til valg i ulike kommuner.

– Jeg vil særlig trekke frem møtene med noen av de som har vært primus motorer for å fjerne rushtidsavgiften på Nord-Jæren – Tom Henning, Leif Arne, Pål Morten, og resten av gjengen i Rogaland. De satt virkelig bompengesaken på dagsorden, og selv om FrP var det eneste partiet som ville fjerne rushtidsavgiften klarte vi til slutt å få gjennomslag for dette. I tillegg ble jo runden kronet med at vi fikk tilbake ordføreren i Sola, som også er første sted vi hadde en FrP-ordfører, sier Jon Georg.
Foto av Jon Georg Dale foran anleggsmaskin.
Bompengeopprøret har preget året som har gått, og Jon Georg er tydelig på at forstår den frustrasjonen som mange norske bilister føler på.

– Jeg skulle gjerne ønsket at vi kunne åpnet mer vei med mindre bom. Samtidig er FrP det eneste partiet som er imot bompenger. Derfor har vi prioritert å få til kutt i bompengeprosjekter, rive bommer der det er mulig, og effektiviserer sektoren mest mulig. Bompengeforliket som vi kjempet gjennom betyr faktisk at norske bilister sparer milliardbeløp i form av bompengekutt, og det hadde aldri skjedd uten FrP i regjering, påpeker Jon Georg.

Han understreker også at FrP på ingen måte er ferdige med å reformere samferdselssektoren.

– Målet vårt vil alltid være å få mer vei og bane for skattebetalernes penger. Den jobben skal vi fortsette med, lover Jon Georg.

Samferdselsministeren er stolt av at FrP i regjering bygger rekordmye ny vei, samtidig som vedlikeholdsetterslepet fra de rødgrønne reduseres år for år. Men han er klar på at takten i jernbanen ikke er god nok.

– Etter mange tiår uten satsing på jernbane har vi begynt oppgraderingen, men jeg er ikke helt fornøyd. Vi må få opp farta slik at folk kan velge miljøvennlige alternativer og en effektiv måte og komme seg for eksempel fra hjem til jobb, sier Jon Georg.
Stoltenberg forsvarte de gamle monopolene, mens vi bryter opp monopoler for å skape et bedre tilbud for kundene.
Foto av Jon Georg Dale foran tog.
Få andre sektorer har merket FrPs inntog i regjeringskontorene mer enn innen samferdsel. Jon Georg er glad for at FrP har fått mange og gode gjennomslag på samferdselsfeltet, og mener at det er stor forskjell på dagens regjering og den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen.

– Vi har alltid hatt som utgangspunkt at det er folk som står i sentrum. Derfor har vi satt i gang reformer for å gjøre reisehverdagen enklere og mer kundeorientert. Stoltenberg forsvarte de gamle monopolene, mens vi bryter opp monopoler for å skape et bedre tilbud for kundene. Hvem synes egentlig det var bra da vi hadde et telemonopol? Når kun en aktør tilbyr et produkt er det ingen å velge mellom, og da blir det heller ingen konkurranse for å få lavere priser og et bedre tilbud til kundene, påpeker Jon Georg.

I samferdselssektoren har FrP brukt de siste seks årene på å bryte opp monopoler som de rødgrønne tviholdt på, forklarer han.

– Et godt eksempel på dette er da vi etablerte veiselskapet Nye Veier. Nå ser vi bevisene på at dette selskapet bygger veier raskere og billigere. Det betyr at vi får vi mer trafikksikker vei som frakter folk og varer raskere frem, samtidig som vi bruker mindre av skattebetalernes penger, sier Jon Georg.

FrP har også tatt store grep på norsk jernbane, både i form av nye investeringer og gjennom den mye omtale jernbanerefomen. Samferdselsministeren mener at vi også her vil se store gevinster av at regjeringen har våget å tenke nytt.

– Vi ligger an til flere millioner flere passasjerer på jernbanen, hvor de nye operatørene vil satse på et tilbud kundene ønsker. I tillegg er det flere milliarder kroner å spare de neste årene på at vi konkurranseutsetter det å kjøre tog i Norge. Det lønner seg altså å bryte monopoler, sier Jon Georg.