Foto. Jan Steinar Engeli Johansen

Foto: FrP

Sier ja til landbasert oppdrett

Regjeringen sier ja til landbasert oppdrett på Tøfta i Averøy. Jan Steinar Engeli Johansen og Bengt Rune Strifeldt er storfornøyd med at regjeringen lytter til lokalbefolkningen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag avgjort innsigelsessak knyttet til planene om et landbasert fiskeoppdrettsanlegg på Tøfta i Averøy kommune.

– For Averøy og Nordmøre har dette vært en kjempeviktig sak. Vi snakker om 70-80 arbeidsplasser og om store ringvirkninger både i anleggsperioden og når dette kommer i drift, sier stortingsrepresentant Jan Steinar Engeli Johansen fra Møre og Romsdal.

Engeli Johansen påpeker at bare SVs ene representant i kommunestyret har vært negativ til anlegget, og at størsteparten av naboene er positive.

– Denne saken viser at regjeringen legger mest vekt på hva vi lokalt mener. Mens den rødgrønne regjeringen lyttet mest til fylkesmenn og byråkrater i åtte av ti saker, opphever denne regjeringen innsigelsene i åtte av ti saker, sier Engeli Johansen.

Legger til rette for næringen

Fiskeripolitisk talsmann Bengt Rune Strifeldt er fornøyd med at det legges til rette for at Norge kan få en lederrolle i landbasert fiskeoppdrett.

– Denne næringen er fremoverlent og innovativ, og da er det helt naturlig at vi som politikere bidrar til at forholdene legges mest mulig til rette for nye løsninger, og at næringen fortsatt skal være lønnsom, sier Strifeldt, og fortsetter:

– Det er en økende interesse for etablering av landbaserte anlegg i Norge. Da er det viktig at næringen får best mulig vilkår for å være konkurransedyktige, sier Strifeldt.

Taler Fylkesmannen midt imot

Fylkesmannen i Møre og Romsdal fremmet innsigelse til reguleringsplanen med hensyn til landskap, ettersom anlegget vil komme i nærheten av turområdet ut mot Stavneset fyr.

– Vi vet at venneforeningen av Stavneset fyr har vært negativ i frykt for at attraktiviteten til området blir mindre. Men det blir den selvsagt ikke. Dette anlegget vil ikke hindre adkomst til fyret, og jeg tror vi vil se at enda flere finner grunn til å besøke området når anlegget er etablert, sier Engeli Johansen, og fortsetter:

– Eneste måten vi kan sikre fortsatt vekst i distriktene er ved å legge til rette for flere arbeidsplasser, og det er det vi gjør nå. FrP ser ingen problemer med å balansere naturvern og bedriftsetableringer i dette og mange andre områder, sier Engeli Johansen.

FrPs JA-stempel

Engeli Johansen er glad for at FrPs «JA-stempel» setter sitt spor i regjeringen. Han mener at denne saken viser at FrP i regjering vil distriktene vel.

– Som FrPer lytter jeg mer til de som vil skape resultater og arbeidsplasser, enn til sutrekopper som sier nei til alt nytt. Dette er en skikkelig gladsak, avslutter Engeli Johansen.