Foto av Åshild Bruun-Gundersen

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Styrker innsatsen for barn og unges psykiske helse

– Vi stiller krav om psykolog i alle kommuner, sørger for mobbeombud i fylkene, tar livsmestring inn i skolen og gir et nytt løft for helsestasjonene, sier Åshild Bruun-Gundersen.

De tre siste årene har det vært en vekst på nærmere 2500 årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. I tillegg er det en betydelig andel flere kommuner som nå har psykologikompetanse.

– Regjeringen legger nå frem en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Jeg er glad for at vi i denne planen, sammen med flere andre tiltak, styrker innsatsen for god psykisk helse, sier helsepolitisk talskvinne Åshild Bruun-Gundersen, og fortsetter:

– Fra 1. januar 2020 skal alle kommuner ha psykologkompetanse, alle fylker har fått mobbeombud, vi har fått livsmestring inn i skolen og styrket helsestasjonene. Vi er opptatt av å gi barn og unge alle de verktøyene man trenger for å få en bedre psykisk helse, sier Bruun-Gundersen.

Pakkeforløpene har startet

God psykisk helse har lenge vært en viktig prioritering for FrP. Derfor har regjeringen sørget for å innføre nye pakkeforløp, som skal bidra til at den enkelte i mye større grad blir sett og får tilpasset behandling.

– Der pasienter tidligere har måttet vente månedsvis i kø skal de nå få vite hva som skal skje, når det skal skje og hvem som har ansvaret. Dette skal gi bedre oppfølgingen av den enkelte og gjøre at det blir lettere å få hjelp for eventuelle tilbakefall etter endt behandling, sier Bruun-Gundersen.

1,3 milliarder til barn og unge

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en viktig tjeneste for barn og unge, og kan være ett av de første stedene folk henvender seg når de oppdager at noe ikke er som det skal. I perioden 2013 til 2019 har regjeringen bevilget over 1,3 milliarder kroner til denne tjenesten.

– Barn og unge trenger steder å henvende seg dersom de merker at de har behov for å snakke med noen. Bare i budsjettet for 2020 bevilger vi 422 millioner i tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette er en viktig satsning for oss, sier Bruun-Gundersen, og legger til:

– Samtidig er det viktig å gi barn og unge egne verktøy for å håndtere vanskelige situasjoner. Derfor har vi fått livsmestring inn i skolen, og vi har bevilget 5 millioner til utviklingen av en mestringsportal for plager som angst, depresjon og søvnvansker, sier Bruun-Gundersen.

Tilskuddsordning for psykologer

I perioden 2013 til 2019 har kommunene fått mulighet til å motta et tilskudd per psykologårsverk de rekrutterer. Gjennom tilskuddsordningen har det vært en solid økning i rekrutteringen, og i 2019 er det gitt tilskudd til totalt 590 psykologstillinger i 369 kommuner og bydeler.

– Et tilstrekkelig antall psykologer er en forutsetning for en god helsetjeneste, og derfor er det bra at regjeringen innførte denne tilskuddsordningen, som har gitt 411 stillinger siden 2013, sier Bruun-Gundersen.