Foto. Hans Andreas Limi

Foto: FrP

Vi skal ikke sponse Europa med billig kraft

Når selskapet North Connect nå har søkt konsesjon om å selge billig norsk kraft til Europa, er det norske strømkunder som blir sittende igjen med regningen. Det er en dårlig løsning.

Selskapet North Connect har søkt staten om konsesjon til å rulle ut en kraftkabel mellom Skottland og Norge. Målet med kabelen er ganske enkel; billig norsk strøm skal eksporteres til Europa, for at strømprisene i hele Europa skal bli likere.

Bak selskapet står det svenske statlige selskapet Vattenfall og tre norske kraftselskap klare til å mette europeiske husstander og industri med billig norsk vannkraft.

FrP er ikke mot at det europeiske kraftforbruket blir grønnere og mer bærekraftig. Men vi har store problemer med at det er norske familier og norsk industri som skal sitte igjen med regningen.

Eierne av prosjektet skryter av at den planlagte kraftkabelen er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men det vil jo de fleste prosjekt være når det er landets husholdninger og industri som må betale regningen, gjennom høyere strømpriser.

Hovedmålet til EU-vennlige politikere, og den politiske venstresiden er likere strømpriser i hele Europa, og at dette skal skje gjennom økt eksport av billig norsk kraft.

De to siste årene har strømprisene i Storbritannia ligget 30 øre kWh høyere enn i Norge. Norske hjem har et gjennomsnittlig strømforbruk på 16.000 kWh. Det sier seg selv at likere strømpriser vil koste norske husstander dyrt.

FrP er ikke mot at vi skal selge og kjøpe kraft med Europa. I perioder med overskudd av strøm skal vi selge, og når det er mangel på strøm i Norge må vi importere kraft. FrP mener at norsk strømproduksjon ikke skal være basert på eksport, men å sikre husholdninger og kraftkrevende industri strøm til en fornuftig pris.

De kablene vi allerede har, sikrer vår forsyningssikkerhet. FrP mener det ikke er behov for å etablere en ny kabel nå.

Rimelig kraftpriser er en konkurransefordel for kraftkrevende industri i Norge. Tilgangen på billig strøm har i generasjoner gjort det mulig for industri å satse og etablere arbeidsplasser i distrikts-Norge.

Norsk industri vil aldri klare å konkurrere om lønnsnivået i andre land. Det skal den heller ikke. Derfor har regjeringen vært opptatt av å styrke andre rammevilkår som gjør norsk industri mer konkurransekraftig. Vi har forenklet hverdagen for næringslivet med 15 milliarder kroner, og har som mål om å forenkle med ytterligere 10 milliarder. I tillegg kommer betydelige skatte og avgiftslettelser som følge av lavere formueskatt og selskapsskatt.

Tilgangen til rimelig strøm er likevel et stort konkurransefortrinn for kraftkrevende industri i hele landet. Det er viktig for å sikre arbeidsplasser i industrien. Når strømprisene øker, reduseres lønnsomheten til norsk kraftkrevende industri.

Dette vil ikke FrP ta ansvaret for.


Hans Andreas Limi
Parlamentarisk leder, FrP