Foto av Siv Jensen.

Foto: Elin Eike Worren

En enklere hverdag for studentene

Studentene har vært en viktig satsning for regjeringen. Fremskrittspartiet har sørget for å gi studentene en enklere hverdag.

Det har skjedd mye positivt for studentene de siste årene. Regjeringen har blant annet satset på å styrke studentene gjennom økt stipend og innføring av 11 måneders studiestøtte.

– Jeg er svært glad for at studentene med denne regjeringen nå har fått 11 måneders studiestøtte. Den rødgrønne regjeringen lovet også å gjennomføre dette, men det er altså Fremskrittspartiet i regjering som klarer å innfri, sier finansminister og partileder Siv Jensen.

Det har også blitt mulig for unge å tjene mer uten å måtte betale skatt.

– Frikortgrensen er økt fra under 40 000 kroner til 55 000 kroner. Det gjør at flere får en skattefri deltidsjobb, noe som kan være veldig viktig for unge og studenter som ofte ikke har så mye å rutte med, fortsetter Jensen.

I tillegg til at studentene har fått mer å rutte med gjennom økt stipend og frikortgrense har det også de siste årene blitt gitt lovnad om tilsagn til stadig flere studentboliger.

– Det er viktig at det bygges studentboliger sånn at de studentene som trenger det får et sted å bo. I 2019 gav vi tilsagn til bygging av 3 400 nye studentboliger. Under den rødgrønne regjeringen ble det i gjennomsnitt bare gitt tilsagn omkring 1 000 studenthybler årlig, forteller Jensen

Regjeringen har også gjort det mer lønnsomt å spare til bolig ved at BSU-ordningen er utvidet. BSU-grensen er økt til 300 000 kroner og maksimal årlig opptjening er økt til 25 000 kroner.

– Det er veldig viktig å ha gode ordninger som hjelper de unge inn på boligmarkedet. At vi har utvidet BSU-ordningen er et av tiltakene som vil hjelpe de unge til å kunne eie sin egen bolig senere i livet, sier Jensen.

Det har også blitt gjort endringer som gjør at de studentene som avlegger en grad premieres.

– Vi gjør nå endringer i stipendordningen, slik at de som avlegger en grad får omgjort sitt lån til stipend i større grad enn de som kun tar enkeltemner. Når vi ser at bare seks av ti av de som begynner på høyere utdanning fullfører en grad er det viktig å gi intensiver til å lykkes, avslutter Jensen.

De siste årene har det altså blitt gjort mange grep for å sikre at studentene får en enklere hverdag.

– Det er studentene som skal tilegne seg kunnskap om hva vi skal leve av i fremtiden. Jeg er derfor veldig glad for at Fremskrittspartiet i regjering prioriterer studentene, avslutter Jensen.