Foto. Jon Engen-Helgheim

Foto: FrP

Laveste antall asylsøkere siden 1997

Norge mottok i fjor 2 304 asylsøknader. Dette er det laveste antallet siden 1997.

De nye tallene fra Utlendingsdirektoratet viser at Norge i 2019 hadde det laveste antall beboere i norske asylmottak og det laveste antall asylsøknader siden 1997. Antall beboere i norske asylmottak gikk ned med over 1 000 personer fra 2018.

– Det viktigste er hvor mange som kommer totalt, når vi teller med kvoteflyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. De siste årene har vi også ligget svært lavt totalt sett på alle disse, forteller innvandringspolitisk talsmann i FrP Jon Helgheim.

Fremskrittspartiet i regjering har gjennomført en rekke innstramninger innenfor innvandringspolitikken. Da migrasjonsbølgen traff Norge for fullt i 2015 mottok vi hele 31 150 asylsøknader. Helgheim mener innstramningene har hatt stor betydning på hvor mange som kommer.

– Sverige som ikke har gjort samme innstramminger får ti ganger flere asylsøkere enn oss. Etter at det kom så mange i 2015, bør vi i mange år ligge på et lavere nivå enn normalen, det gjør vi nå, sier Helgheim.

Etter Fremskrittspartiet inntok regjeringskontorene i 2013 har også stadig flere uten lovlig opphold blitt tvangsreturnert til sitt hjemland.

– I tillegg til at det nå kommer langt færre, har vi siden 2013 tvangsreturnert rekordmange. Ca. 40.000 er tvangsreturnert, fortsetter Helgheim.

FrP har nedsatt et innvandringsutvalg som skal utarbeide ny politikk. Formålet med utvalget er å se etter nye løsninger og forslag innenfor innvandrings- og integreringspolitikken.

– Vi er nå i full gang med å utmeisle en ny innvandringspolitikk som skal ta for seg dagens situasjon. Det viktigste blir å finne varige løsninger som fører til en så lav innvandring som mulig over tid, avslutter Helgheim.