Foto av Åshild Bruun-Gundersen

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Nasjonale krav til helseutdanningene

Nå kommer det nye nasjonale minstekrav til helseutdanningene. De nye kravene tar også høyde for teknologiske fremskritt.

FrP i regjering sørger for at det stilles nasjonale minstekrav til hva leger, psykologer og tannleger skal kunne når de er ferdig utdannet. I tillegg skal det tas mer høyde for teknologiske fremskritt og nye behandlingsmetoder.

– Pasienter skal få det samme helsetilbudet uansett hvor i landet de bor, og de skal være sikre på at kommunen og sykehuset har den nødvendige kompetansen. Nasjonale minstekrav er en måte å sikre dette på, sier helsepolitisk talsperson i FrP, Åshild Bruun-Gundersen.

– Frem til nå har det vært krav til temaer studentene på helseutdanningene skal igjennom, men det har ikke vært noe nasjonalt minstekrav til sluttkompetanse, det endrer vi nå, legger hun til.

Må ta høyde for teknologiske fremskritt

I tillegg til at nasjonale minstekrav skal helseutdanningene bli mer dynamiske. Når det kommer ny helseteknologi eller nye behandlingsmetoder, skal retningslinjene endres.

- Når samfunnet endrer seg, må utdanningene endre seg i takt med utviklingen, ellers får vi utdanninger som er utdaterte i forhold til behovet. Vi blir stadig flere eldre i dette landet, teknologiutviklingen går raskere og vi flytter flere av helsetjenestene fra de store sykehusene og ut i kommunene, der folk bor, sier Bruun-Gundersen

Pasienten i sentrum

Tidligere har helse- og velferdstjenestene ikke hatt god nok innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene. Pasientene, kommunene og sykehusene har nå fått være med å påvirke innholdet i utdanningene. Bruun-Gundersen mener det er bra at disse nå har fått kommet med innspill til minstekravene.

– Skal vi lykkes med å utvikle pasientenes helsetjeneste, må kompetansen til de ansatte samsvare med pasientens behov. Det er helse- og omsorgstjenesten som har best forutsetninger for å vurdere hvilken kompetanse helsepersonell trenger. Det er derfor positivt at tjenesten nå får være med å utforme retningslinjene for de helsefaglige utdanningene, avslutter Bruun-Gundersen.