Foto av Harald Tom Nesvik.

Foto: Britt Dalsbotten

Norge eksporterte sjømat for 107,3 milliarder

Tallene for 2019 viser at sjømateksporten for første gang har oversteget 100 milliarder kroner.

Norge eksporterte i 2019 sjømat for 107,3 milliarder kroner og har nådd en ny milepæl ved at eksporten for første gang var på mer enn 100 milliarder kroner.

– Dette er svært gode nyheter for Norge. 2019 vil gå inn i historiebøkene. En verdiøkning på åtte prosent betyr at sjømatnæringen styrker sin posisjon og bidrar til enda mer aktivitet og jobber i hele landet. Først og fremst vil jeg gi honnør til alle de dyktige i næringen som står på og skaper store verdier for landet vårt, sier fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik fra Fremskrittspartiet.

Laks er den desidert største eksportvaren målt i både volum og verdi. Norge eksporterte i 2019 1,1 millioner tonn for hele 72,5 milliarder kroner. Dette er en oppgang fra fjoråret.

– At laks er i særklasse den største arten målt i volum og verdi er ikke overraskende. Jeg har stor tro på at vi vil se en ytterligere vekst innen lakseoppdrett framover, men forutsetningen er at det skjer på en bærekraftig måte, forteller Nesvik.

I 2019 hadde vi en betydelig vekst i sjømateksporten til Kina med en verdiøkning på 1,5 milliarder kroner. Denne veksten skyldes hovedsakelig en dobling i eksporten av fersk laks.

– Sjømateksporten til Kina økte med 40 prosent og det er positivt for Norge at handelen mellom de to landene øker. Det er også veldig gledelig at flere får mulighet til å smake på den gode norske sjømaten, sier Nesvik.

SINTEF og Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfinansiering (FHF) har tidligere beregnet at sjømatnæringen står for rundt 4 prosent av bruttonasjonalprodukt. I tillegg er det rundt 66 000 årsverk knyttet til sjømatnæringen.

– Det er liten tvil om at sjømatnæringen betyr utrolig mye for Norge. Det er veldig mange arbeidsplasser og enorme verdier som skapes, avslutter Nesvik.