Foto av Morten Ørsal Johansen

Foto: Bjørn Inge Bergstuen - FrP

Rekord i antall cruiseskip til Norge

Morten Ørsal Johansen tror ikke det er tilfeldig. FrPs JA-stempel setter spor, sier han.

Antall besøk av cruiseskip i løpet av ett år sikret ny rekord i 2019. Foreløpige tall viser at det var 2300 cruiseanløp til Norge i 2019. Tallet har økt jevnt og trutt siden 2015, da det var cirka 1700 anløp. Næringen venter ytterligere vekst i 2020.

– FrP legger til rette for en god næringspolitikk. Det er cruisenæringen avhengig av. Vi er fornøyd med å se resultater av dette, sier næringspolitisk talsmann Morten Ørsal Johansen og fortsetter:

– Tallene viser at Norge er en viktig cruisedestinasjon og at cruisetrafikken er en viktig næring for landet vårt. Cruisetrafikken er med på å gjøre Norge til en mer attraktiv turistdestinasjon. Dette har stor betydning for lokal verdiskapning, sier Ørsal Johansen.

Miljøhensyn som forretningsstrategi

Ørsal Johansen er trygg på at cruisenæringen tar ansvar når det gjelder miljø.

– Vi har strenge regler for utslipp i Norge. Cruisebransjen er selv opptatt av å ta vare på miljøet og bruker miljøhensyn som en forretningsstrategi. Det betyr at vi får bærekraftige skip samtidig som vi styrker en viktig næring, sier Ørsal Johansen.

Turisme er næringsliv for fremtiden

Turist- og reiselivsnæringen en av de næringene i verden som vokser raskest, og Ørsal Johansen mener at Norge har de beste forutsetningene for å ta sin del av den internasjonale veksten:

– FrP legger til rette for et enkelt system for reiselivsnæringen, uten hemmende byråkratiske omveier, og sørger for at skatte- og avgiftspolitikken ikke svekker
konkurransekraften for norske reiselivsprodukter, sier Ørsal Johansen og avslutter:

– Norges spesielle kvaliteter, gjennom særegen natur og rik kulturarv, gjør landet til et spennende reisemål, og næringen har dermed et uutnyttet vekstpotensial. Styrkingen av Norge som turistdestinasjon avhenger av at vi klarer å konkurrere i et stadig tøffere internasjonalt reisemarked.