Foto av Siv Jensen

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

FrP er på lag med oljearbeiderne

Partileder Siv Jensen ser med bekymring på en petroleumspolitikk som i stadig større grad er basert på følelser og symbolpolitikk fremfor fakta. – Det skaper utrygghet for næringen, sier hun.

Sterke stemmer i både Arbeiderpartiet og Høyre ønsker å forlate den kunnskapsbaserte holdningen som lenge har ligget til grunn for olje- og gasspolitikken i Norge. Siv Jensen reagerer på at stadig flere politikere og fylkeslag i de to partiene fremmer oljefiendtlige utspill og på den måten skaper usikkerhet for Norges viktigste næring.

– Vi har sett at Ap gradvis har flyttet seg lengre til venstre i petroleumspolitikken, og nå ser vi at sterke krefter i Høyre ønsker å flytte etter. Utspill om avvikling og sluttdato for næringen, endringer i leterefusjonsordningen og vern av Barentshavet Nord er eksempler på dette, sier Jensen.

– Tidligere har vi basert beslutninger i petroleumspolitikken på konsekvensutredninger og omfattende kunnskap, men nå ser vi at debatten i begge disse partiene i langt større grad er styrt av følelser og symbolpolitikk. Det er uheldig, og alle disse oljefiendtlige utspillene skaper utrygghet for næringen, legger hun til.

Velferdssamfunnet avhengige av oljen

Jensen påpeker at flere av de største selskapene har forlatt norsk sokkel, og at gjenværende og mindre aktører er helt avhengige av forutsigbarhet og stabile rammevilkår for å kunne utøve optimal drift som velferdssamfunnet er helt avhengige av.

– Jeg registrerer at Trondheim Ap, som er et av partiets største lokallag, ønsker å sette en sluttdato for næringen. LO-forbundet Industri Energi frykter at andre lokallag i Ap vil gjøre lignende vedtak og dermed skape usikkerhet rundt rammebetingelsene til næringen. Det er en bekymring Fremskrittspartiet deler, sier hun.

– Vil rasere norsk næringsliv

Partilederen mener det er svært uklokt å sette en sluttdato for norsk oljenæring.

– Å sette en sluttdato for oljenæringen i Norge vil rasere norsk næringsliv og flytte produksjonen til andre oljenasjoner. Ifølge FNs klimapanel må mellom 16 og 26 prosent av verdens energimiks være petroleumsbasert om man skal nå målet i 2050, dersom man legger 1,5 gradersmålet til grunn. Da kan det jo være lurt å spørre seg hvem man ønsker at skal produsere olje og gass, sier hun, og legger til:

– Norge har blant verdens reneste olje- og gassproduksjon, og norsk gass er mye renere enn kull fra andre land. Det gjør den norske petroleumsnæringen viktig i et globalt perspektiv.

Viktige distriktsarbeidsplasser

Jensen understreker at FrP nå er det eneste partiet som er på lag med oljearbeiderne og -næringen.

– Fremskrittspartiet er opptatt av trygghet for olje- og gassnæringen og alle de tusenvis av arbeiderne som sysselsettes av norsk petroleumsindustri. Vi ønsker ikke å bygge ned eller sette en sluttdato for Norges viktigste næring. Tvert imot er vi nå det eneste partiet som ønsker å videreutvikle og beholde næringen, som sørger for å holde liv i bygder over hele landet med viktige distriktsarbeidsplasser og, ikke minst, bidrar med betydelige summer til velferdssamfunnet vårt, avslutter hun.