Foto. Bengt Rune Strifeldt

Foto: Bjørn Inge Bergstuen - FrP

FrP sier nei til statlig kvotebeholdning

– Et tydelig nei fra Fremskrittspartiet innebærer at forslaget om statlig kvotebeholdning etter alle solemerker ikke vil få flertall i Stortinget og kan skrotes, sier Bengt Rune Strifeldt.

Fremskrittspartiets stortingsgruppe har gitt tydelige føringer for videre behandling av stortingsmeldingen «Et kvotesystem for økt verdiskapning – En fremtidsrettet fiskerinæring», den såkalte «Kvotemeldingen».

– Jeg er veldig glad for at Fremskrittspartiets stortingsgruppe ga full tilslutning til et forhandlingsmandat hvor et av punktene var at vi sier et klart og tydelig nei til forslaget om en statlig kvotebeholdning, sier fiskeripolitisk talsmann Bengt Rune Strifeldt.

Han påpeker at kvotesystemet over tid har utviklet seg til et lappeteppe av ulike ordninger, og er i dag unødvendig komplisert og driftsmessig sårbart både for næring og forvaltning.

Forutsigbarhet for fiskerinæringene

Kvotemeldingen er i stor grad blitt positivt mottatt i fiskerimiljøene, men enkelte tiltak har skapt usikkerhet. Et av disse tiltakene er forslaget om en statlig kvotebeholdning.

– Tilbakemeldingene fra kysten har vært svært tydelig på at statlig kvotebeholdning ikke er løsninger man forbinder med den borgerlige blokken. Jeg er derfor glad for at stortingsgruppa til FrP så tydelig slår fast at vårt krav er at den ideen legges i en skuff, sier Strifeldt.

Rammevilkår viktig for fiskerinæringen

Strifeldt påpeker at rammevilkårene er spesielt viktig i en næring som kan oppleve betydelige endringer i øvrige rammevilkår.

– Fremskrittspartiet skal være pådriver for å bidra til stabilitet og forutsigbarhet, som er viktig for fortsatt å utvikle denne fantastiske næringen i positiv retning i årene fremover, sier Strifeldt og avslutter:

– Når Fremskrittspartiet valgte å gå ut av Regjering, så var vi klar på at vi fortsatt skal være konstruktive og løsningsorientert for å bidra til å lande en kvotemelding som bidrar til å skape stabilitet og forutsigbarhet for fiskerinæringene. Samtidig så varslet vi at det ligger i kortene at vi vil ha inn renere Frp-politikk og at det vil komme justeringer i kvotemeldingen når den behandles på Stortinget.